Řešíme pro vás s MPSV ČR dotaci na úhradu více než 80 hodin přímé péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) i letos připravuje dotaci pro ty poskytovatele služeb osobní asistence, kteří poskytují více než 80 hodin přímé péče svým klientům. Napsali jsme v této souvislosti na MPSV ČR dopis, ve kterém žádáme úpravu tohoto mimořádného dotačního programu.

Staráme se o to, abyste mohli důstojně žít

Nově mimo jiné chceme, aby finance na zajištění péče mohly čerpat i ty osoby se zdravotním postižením (OZP), které čerpají více než 80 hodin péče, ale nemají dostupného ani jednoho poskytovatele osobní asistence. Takováto situace není bohužel v naší zemi nikterak neobvyklá.

Pokud jde o rodiny, které obětavě pečují o své blízké, tak pro ně žádáme, aby byla k dispozici finanční podpora rodinám, které poskytují péči více než 80 hodin měsíčně – a přitom se jim nedostává dostatek financí na úhradu např. odlehčovacích služeb pro svého člena rodiny s postižením. Náklady na péči bývají leckdy vyšší než reálné příjmy

Text dopisu pro MPSV ČR

Podnět na úpravu mimořádného dotačního programu na osobní asistenci

Vážená paní vrchní ředitelko,

obracím se na Vás jménem klientů České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., pacientské organizace lidí ochrnutých po poranění míchy, kterým poskytujeme řadu služeb, včetně registrované nadregionální sociální služby Odborné sociální poradenství.

Klienti služby OSP jsou převážně „vozíčkáři“ – lidé, kteří v průběhu života náhle ochrnou, nehýbou nohama, někteří ani rukama, mají poruchu termoregulace, jsou inkontinentní, mají omezenou mobilitu, jsou v mnoha ohledech závislí na pomoci druhé osoby. Současně žijí v různých místech ČR, kde jsou podmínky zajištění potřebné péče velmi různorodé. Na druhou stranu mají mnozí společné to, že místní registrované sociální služby, zajišťující péči, jsou kapacitně obsazené a pro naše klienty je velikým problémem se vůbec stát klientem služby (osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služba), či čerpat péči v potřebném rozsahu.

Z mediálních výstupů jsme zaznamenali, že i v letošním roce MPSV připravuje „mimořádný dotační program“ poskytovatelům služby osobní asistence těch klientů, kteří čerpají více než 80 hodin péče měsíčně. Tento program některým klientům může pomoci, mnohým však pomoci nemůže z důvodů:

  • v některých lokalitách poskytovatelé osobní asistence vůbec nejsou, služba v místě neexistuje,
  • tam, kde sociální služba osobní asistence existuje, obvykle žije celá řada žadatelů, zájemců, kteří čekají na vstup do služby či kteří již službu čerpají, ale v rozsahu menším, než ve skutečnosti potřebují.

Tam, kde osobní asistence není místně či kapacitně dostupná, lidé se zdravotním postižením skládají potřebnou péči „jako puzzle“ – zčásti od rodiny, zčásti od asistentů sociální péče, zčásti od jiných dostupných poskytovatelů – např. pečovatelské služby. I když mnozí v součtu potřebují více než 80 hodin pomoci, na „mimořádný dotační program“ nedosáhnou, protože nemají jednoho poskytovatele služby osobní asistence.

Podporujeme i rodiny, které poskytují každodenní sociálně-zdravotní péči lidem s těžkým zdravotním postižením (tělesným či kombinovaným), kteří evidentně a prokazatelně pomoc potřebují (i v rozsahu 24/7), ale služba osobní asistence pro ně z různých důvodů není vhodnou službou (např. z důvodu potřeby kombinace zdravotních úkonů či např. z důvodu omezení mentálních funkcí, kdy si klient nemůže službu řídit). V takových případech je často laická pomoc rodinného příslušníka jedinou dostupnou pomocí s tím, že tento pečující člen rodiny odborně pečuje za nedůstojnou odměnu 35 Kč/hodinu (bez nemocenské, bez dovolené), bez oddechu, často na pokraji vyčerpání. Ale na „mimořádnou dotaci“ za poskytování více než 80 hodin péče nedosáhne. Pokud si z PnP uhradí na pár dní registrovanou (terénní či odlehčovací) službu, o to méně peněz z PnP zůstane rodinnému pečujícímu po zbytek dní intenzivní péče. 

Tito klienti a jejich rodiny projevují u naší služby zklamání, nespokojenost a zoufalství nad tím, že potřebná pomoc není k dispozici spravedlivě všem potřebným. Žádají nás o podporu a nápravu situace.

Proto si v této souvislosti dovolujeme upozornit na nerovné podmínky osob s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Jako možné řešení navrhujeme, aby v rámci „mimořádného dotačního programu“ mohli žádat i jednotlivci, kteří s ohledem na stanovený stupeň závislosti a prokazatelné čerpání potřebné pomoci mohli při čerpání více než 80 hodin péče měsíčně také o podporu žádat. A aby tato podpora byla přístupná i těm rodinám, kde péči v plném rozsahu zajišťuje rodinný pečující.

(V ideálním případě bychom rádi jednali také o hmotném zajištění pečujících, aby za svou odbornou péči získali důstojnou, adekvátní odměnu. Ale vnímáme, že toto je samostatným tématem k diskuzi.)

Vážená paní vrchní ředitelko, uvítáme, pokud byste se mohla k tématu mimořádné dotace a její budoucí otevřenosti potřebným i mimo službu osobní asistence vyjádřit. Děkujeme.

S úctou

Bc. Hana Sixtová
sociální pracovnice CZEPA

Máte k tomuto tématu co říct?

Pokud jste sami osobami pečujícími, případně těmi, o které je pečováno, a chcete našim prostřednictvím vyjádřit svoji zkušenost, ozvěte se nám. Vaše příběhy můžeme postoupit výše jako v případě tohoto otevřeného dopisu. Pište prosím naší sociální pracovnici Haně Sixtové na e-mail sixtova@czepa.cz