Webinář: Příspěvek na péči

Přednáší

Bc. Hana Sixtová a Monika Kupková, DiS., sociální pracovnice asociace CZEPA

Pro koho?

Pro všechny osoby s poraněním míchy, které se pohybují pomocí vozíku, a jejich blízké.

Proč?

Změna zdravotního stavu přináší potřebu finančního zajištění potřebné péče. Aby byl
příspěvek na péči přiznán v adekvátní výši, je třeba se v celém procesu orientovat, mít
správné podklady a vědět, jak bránit svá práva. I ten, kdo již příspěvek pobírá, může být
úřadem „přehodnocen“ nebo může mít potřebu vyššího stupně příspěvku.

Co se můžete dozvědět?

Seznámíte se s informacemi významnými jak pro prvožadatele o příspěvek na péči, tak
pro klienty, kteří ho již pobírají. Zorientujete se v posuzovaných životních potřebách,
v podkladech pro rozhodnutí, možnostech obrany práv i v povědomí svých povinností.

Registrace?

Účast je možná po bezplatném přihlášení na https://forms.gle/xyvnZi8Ut2qYiv3R7.
Webinář bude probíhat ve službě Google Meet. Připojit se můžete jedním kliknutím
z webového prohlížeče v počítači nebo z mobilní aplikace. Všechny potřebné informace
k připojení obdržíte e-mailem nejpozději 1 den před konáním webináře.

Datum

Led 19 2021
Expired!

Čas

16:00 - 18:00