Informace k bydlení

  • Z hygienických důvodů polohovací lůžko neobsahuje matraci. Klient projektu má možnost prostřednictvím CZEPA odkoupit za zvýhodněných podmínek novou antidekubitní matraci (která zůstane v jeho osobním vlastnictví) nebo využívat (přivést si) matraci vlastní.
  • Služby osobní asistence v projektu startovacího bydlení nejsou zahrnuty.
  • V rámci poradenských služeb jsou pracovnice České asociace paraplegiků – CZEPA připraveny poskytnout kontakty na poskytovatele osobní asistence, pečovatelské služby, domácí zdravotní péče či jiných sociálních služeb.
  • Nabízíme odborné sociální poradenství pracovnic České asociace paraplegiků – CZEPA.
  • Povinností uživatele startovacího bydlení je aktivní spolupráce na řešení jeho stabilní bytové situace v průběhu trvání podnájemní smlouvy.

NAPSALI O STARTOVACÍM BYDLENÍ