Limity cévek pro katetrizaci – dotazníky a jednání

Děkujeme všem, kteří na přelomu února a března 2014 vyplnili dotazník CZEPA na téma limity cévek pro katetrizaci. Celkem jsme získali odpovědi od 139 osob s poškozením míchy. 75,5 % respondentů zákonem stanovený limit 150 ks cévek na měsíc nestačí. 85% respondentů uvádí zdravotní komplikace, kvůli kterým pobírají průměrně 1–2×/rok antibiotika, 46 respondentů bylo vzhledem k urologickým komplikacím hospitalizováno. CZEPA díky výsledkům získala podklady pro osobní jednání se zástupci České urologické společnosti.

Dne 11. března 2014 jednaly ředitelka asociace CZEPA Alena Jančíková a zdravotní specialistka Zdeňka Faltýnková s doc. MUDr. Romanem Zachovalem, Ph.D., předsedou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti na téma nedostačujícího počtu limitů cévek pro čistou intermitentní katetrizaci. Výsledky dotazníkového průzkumu asociace byly podkladem pro toto jednání. 

Česká urologická společnost (dále jen ČUS) eviduje v ČR cca 1600 osob, které k vylučování moči využívají čistou intermitentní katetrizaci. V současné době ČUS provádí vlastní výzkum dotazníkovou formou. Přestože by měl být tento průzkum ukončen v červnu 2014, ČUS se s asociací CZEPA shoduje v tom, že spinální pacienti potřebují vyšší limit katetrů a proto obě organizace budou o zvýšení limitu dalšími kroky usilovat.  

V srpnu 2014 Česká urologická společnost zveřejnila předběžné výstupy dotazníkového průzkumu. V květnu 2015 ČUS vydala k tématu článek v časopisu Helios.