Poradenství a jeho rozsah

Poradenství sociální specialistky se zaměřuje na depistáž nových klientů s poškozením míchy, zejména ve zdravotnických zařízeních s aktivním poskytováním poradenství a nabídkou pomoci; poradenství klientům i jejich rodinám k tématu následků poškození míchy, prevenci a řešení druhotných zdravotních komplikací. Dále poskytujeme konzultace v oblastech bezbariérových úprav (bydliště, pracoviště), konzultace v oblasti výběru a úprav automobilu, individuální poradenství pro hodnocení zdravého sezení, nastavení vozíku a odborné konzultace při výběru vozíku a sedacího polštáře (v sídle CZEPA k dispozici laboratoř správného sezení, viz dále). Půjčujeme pomůcky, jako vozíky, sedací polštáře, zádové opěrky, komunikační pomůcky pro ovládání počítače.