BanalFatal!

banalfatal prevence úrazů míchy

BanalFatal! je program prevence úrazů páteře a míchy zaměřený nejen na žáky základních škol. Smyslem je upozornit děti a mladé, že mnohdy velmi banální situace, jako skok do vody, úraz na lyžích, uklouznutí či pád může způsobit fatální následky. Poškození míchy bývá neměnné a trvalé. I když CZEPA svým spinálním klientům pomáhá v sociální a zdravotní problematice a zejména vrátit se co nejrychleji zpět do života, rádi bychom změnili neinformovanost široké veřejnosti. Je třeba myslet na to, jak křehká a zranitelná je páteř, a co následuje po poškození míchy – většinou trvalé ochrnutí. V České republice je 150 případů poškození míchy ročně, což není zanedbatelné číslo.

Banální situace může mít fatální následky.

Tým lektorů, z nichž někteří mají sami handicap, jezdí do všech krajů České republiky a pořádá nejen pro žáky II. stupně základních škol semináře, které jsou založené na autentických videích a živých debatách k tématu.

Kontaktní osoba: Klára Vohrnová, koordinátorka projektu
Telefon: 774 228 935
E-mail: banalfatal@czepa.cz

PARTNEŘI PROJEKTU