Podpořte nás

PŘISPĚJTE ONLINE PŘES DARUJSPRAVNE.CZ

BĚŽNÝ ÚČET238844756/0300 
IBAN: CZ53 0300 0000 0002 3884 4756
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Na běžný účet organizace lze zaslat finanční dar na základě uzavřené darovací smlouvy s CZEPA. V darovací smlouvě bude uvedeno, jaké aktivity organizace budou prostřednictvím daru financovány. Pokud se tak rozhodnete učinit, kontaktujte, prosím organizaci na e-mailu fr@czepa.cz

SBÍRKOVÝ ÚČET: 50475047/0300
IBAN: CZ14 0300 0000 0000 5047 5047
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Na sbírkový účet organizace lze posílat jednorázové/pravidelné finanční dary na základě předchozí komunikace, ale také anonymně. Prosíme, do textu pro příjemce platby uvádějte „finanční dar“. Tento účet je osvědčený Magistrátem hlavního města Prahy a jeho vyúčtování podléhá každoroční kontrole. Finanční prostředky z této sbírky budou použity na provozní, administrativní a organizační náklady k zajištění činnosti a projektů CZEPA. Po skončení kalendářního roku vystavujeme dárcům potvrzení o daru pro daňové účely (anonymní dárci si o potvrzení musí požádat).

Komunikaci týkající se darů na sbírkový účet zajišťuje office manager organizace na e-mailu czepa@czepa.cz.

VĚCNÉ DARY

Budeme rádi za věcné dary všeho druhu (např. možnost tisku, kancelářské potřeby atd.). Po obdržení věcného daru vám vystavíme darovací smlouvu. Kontaktujte kancelář CZEPA, czepa@czepa.cz.

DOBROVOLNICTVÍ

Budeme moc rádi, když nám pomůžete v naší činnosti. Můžete se zapojit do pomoci v charitativním secondhandu Hvězdný bazar, vypomáhat na našich pravidelných akcích atd. Pro informaci, jaké dobrovolnické práce jsou momentálně potřebné, kontaktujte prosím našeho personalistu na e-mailu personalni@czepa.cz