Podpořte nás

FINANČNÍ POMOC

BĚŽNÝ ÚČET: 238844756/0300 

Na běžný účet organizace lze zaslat finanční dar na základě uzavřené darovací smlouvy s CZEPA. V darovací smlouvě bude uvedeno, jaké aktivity organizace budou prostřednictvím daru financovány. Pokud se tak rozhodnete učinit, kontaktujte, prosím, ekonoma organizace na e-mailu fundraising@czepa.cz

SBÍRKOVÝ ÚČET: 50475047/ 0300

Na sbírkový účet organizace lze posílat jednorázové/pravidelné finanční dary na základě předchozí komunikace, ale také anonymně. Prosíme, do textu pro příjemce platby uvádějte „finanční dar“. Tento účet je osvědčený Magistrátem hlavního města Prahy a jeho vyúčtování podléhá každoroční kontrole. Finanční prostředky z této sbírky budou použity na provozní, administrativní a organizační náklady k zajištění činnosti a projektů CZEPA. Po skončení kalendářního roku vystavujeme dárcům potvrzení o daru pro daňové účely (anonymní dárci si o potvrzení musí požádat). Komunikaci týkající se darů na sbírkový účet zajišťuje office manager organizace na e-mailu czepa@czepa.cz.

PLATBA ONLINE PŘES DARUJSPRAVNE.CZ

NÁKUP PŘES GIVT.CZ

Nakupujte přes platformu GIVT.CZ.

VĚCNÉ DARY

Budeme rádi za věcné dary všeho druhu (např. možnost tisku, kancelářské potřeby atd.). Po obdržení věcného daru vám vystavíme darovací smlouvu. Kontaktujte kancelář CZEPA, czepa@czepa.cz.

DOBROVOLNICTVÍ

Budeme moc rádi, když nám pomůžete v naší činnosti. Můžete se zapojit do pomoci v charitativním secondhandu Hvězdný bazar, vypomáhat na našich pravidelných akcích atd.

Pro informaci, jaké dobrovolnické práce jsou momentálně potřebné, kontaktujte prosím našeho personalistu na e-mailu malina@czepa.cz.