Kdo jsme

Už 30 let pomáháme lidem po poranění míchy

Náš příběh se začal psát již v roce 1990, kdy vznikl Svaz paraplegiků, který byl v roce 2011 přejmenován na Českou asociaci paraplegiků – CZEPA. 

Jsme nezisková organizace pomáhající lidem s poraněním míchy, ať následkem úrazu páteře nebo onemocněním míchy. Naším posláním je zkvalitňovat život klientů ve všech oblastech. Bojujeme za jejich práva na poli legislativním, poskytujeme jim služby, pomoc a podporu. V neposlední řadě usilovně pracujeme na zlepšení vnímání vozíčkářů širokou veřejností.  

Jsme jedním ze zakladatelů Centra Paraple, zásadním způsobem jsme se podíleli a podílíme na zlepšení úrovně zdravotní péče o osoby s poraněním míchy v České republice. Připomínkovali jsme desítky zákonů ve prospěch vozíčkářů, poskytli služby tisícům klientů, odpracovali v jejich prospěch desítky tisíc hodin. 

Jsme členem Evropské federace spinálních pacientů (ESCIF), úzce spolupracujeme s Českou společností pro míšní léze ČLS JEP, v rámci terciární péče s Centrem Paraple, o.p.s. a ParaCentrum Fénix, z.s.