Právní poradenství

Poskytujeme právní poradenství prostřednictvím služby externího právníka zaměřeného na problematiku sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením. Služba je zaměřena na jednorázové právní rady a pomoc, nikoliv na dlouhodobé právní zastoupení (dávky pro OZP, příspěvky na péči, invalidní důchody, opatrovnictví, konzultace odvolání, žaloby atd.).

Služba je určena pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením po poškození míchy (v případě volné kapacity může být poskytnuta i osobám s RS, DMO či osobám s jiným tělesným postižením). 

Vycházíme z potřeb klientů a proto by jednotlivé podněty či zakázky měly souviset s uplatňováním práv při oprávněných nárocích (exekuce, odvolání při řízení příspěvku na péči, invalidním důchodu, dávkách OZP). Dále se jedná o podporu klienta při řešení odškodnění úrazu, při neadekvátně přiznaných nebo zamítnutých příspěvcích a dávkách a v dalších složitějších případech souvisejících s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením (rovnost a nediskriminace, dodržování přístupnosti ke studiu a zaměstnání, architektonická přístupnost, neoprávněné účtování sociální služby v rozporu se zákonem).

Mgr. Radka Pešlová se přes dvacet let věnuje sociálnímu právu, má profesní zkušenost z pozice státních institucí, poraden pro osoby se zdravotním postižením i pro pečující osoby, vyučovala na vysoké škole sociálně-právní ochranu zdravotně znevýhodněných, dlouhodobě školí kurzy v široké škále sociálních témat (příspěvek na péči, důchody, dávky pro osoby se zdravotním postižením, státní sociální podpora, opatrovnictví, smluvní právo aj.). Nově Mgr. Pešlová spolupracuje s asociací CZEPA a díky grantové podpoře mají potřební klienti možnost požádat o bezplatnou konzultaci.

Dále můžeme zprostředkovat služby externího právníka zaměřeného na odškodnění úrazů způsobených při dopravních nehodách (řidič, spolujezdec, cyklista, chodec) či při pracovních úrazech. Považujeme za vhodné využít služeb kvalifikované a zkušené advokátní kanceláře, která vyjednala adekvátní odškodnění již mnoha lidem s trvalými následky na zdraví. Řádné odškodnění s maximální možnou finanční náhradou z našeho pohledu může výrazně usnadnit život se získaným zdravotním postižením. Proto na základě dlouhodobě dobrých zkušeností doporučujeme služby Advokátní kanceláře JUDr. Zuzany Špitálské.

Kontaktní osoby:
Hana Sixtová, sociální pracovnice
Monika Kupková, sociální pracovnice
Telefon: 775980952, v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00
E-mail: czepa@czepa.cz; sixtova@czepa.cz; kupkova@czepa.cz

Pokud vyhodnotíme, že Vám můžeme s problémem pomoci, zprostředkujeme Vám právní pomoc.

Dotaz je také možno vložit do poradny na Vozejkov.cz.