Legislativa

Připomínkujeme zákony

Boj za práva osob s poškozením míchy je jedním z pilířů činnosti naší organizace. Věnujeme se legislativě zdravotní i sociální.

ZDRAVOTNÍ OBLAST

Od konce roku 2016 se Česká asociace paraplegiků – CZEPA účastní jednání pacientských organizací při Ministerstvu zdravotnictví ČR. ​Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku, byla 6. října 2017 jako zástupkyně České asociace paraplegiků – CZEPA​, z. s. jmenována ministrem zdravotnictví ČR členkou Pacientské rady. Pravidelná setkávání a odborné diskuze v pracovních skupinách usnadňují hájení práv pacientů ve vnitřním připomínkovém řízení u projednávané legislativy i celkovou komunikaci s ministerstvem.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a na základě poznatků Expertní skupiny připomínkuje legislativu především za sociální oblast. Je členkou Poradního orgánu veřejné ochránkyně práv, aktivně působí v Komisi pro pěší a bezbariérovost Magistrátu hl. m. Prahy i v sociálním výboru Poslanecké sněmovny ČR.

Naše úspěchy

Foto zdroj: Pixabay.com