Pro členy

VÝHODY ČLENŮM

  • zapůjčení vozu s ručním řízením za zvýhodněných podmínek
  • zvýhodněné ceny za zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • startovací a tréninkové bydlení pro vozíčkáře
  • automatická registrace k bezplatnému odběru newsletteru

ČLENY SE MOHOU STÁT

  • lidé s omezením pohybu po poškození míchy, kteří jsou občany České republiky či jiné země EU s trvalým bydlištěm na území ČR
  • občané, kteří pomáhají dobrovolnou činností při plnění úkolů a poslání České asociace paraplegiků („bez handicapu“)

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

Zájemce „bez handicapu“ o členství vynechá kolonky „Sociální dávky“ a v kolonce „Údaje o zdravotním stavu“ vyplní „diagnóza – bez handicapu“. Tím se členská přihláška sama upraví.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek za rok 2022 je 200 Kč/rok (dle rozhodnutí předsednictva CZEPA).

  • Částku lze uhradit převodem na účet u ČSOB, č.ú. 238844756/0300, variabilní či specifický symbol je první šestičíslí vašeho rodného čísla. 
  • Z hlediska náročné účetní evidence prosíme o úhradu členství v daný rok (pokud posíláte mimořádnou platbu – členství doplácíte zpětně, předplácíte členství – neplaťte prosím tyto platby dohromady, ale pošlete dva příkazy k úhradě – za každý rok zvlášť).
  • Dle stanov asociace je povinnost člena platit členský příspěvek předem k 1. lednu následujícího roku.
  • Pokud máte zájem svým dobrovolným příspěvkem typu „dar“ podpořit činnost asociace, uveďte tuto skutečnost v kolonce „Zpráva pro příjemce“. Dary prosím zasílejte na sbírkový účet u ČSOB, č.ú. 50475047/0300 Vaše platba tak pro nás bude více srozumitelná, děkujeme.

Zaplacením příspěvku podporujete naše projekty, služby a činnost a v neposlední řadě nám dáváte najevo, že si vážíte naší práce. 

Dotazy na členství:

Kontakt: Recepce CZEPA
Telefon: 776 070 756
E-mailczepa@czepa.cz