Startovací bydlení

Pro osoby krátce po úrazu míchy nabízíme dočasné bydlení. Vzhledem k tomu, že současná legislativa neumožňuje vyřídit příspěvky pro úpravu vlastního bydlení před ukončením hospitalizace v nemocnici a rehabilitačním ústavu, opouští je mnozí klienti s těžkým pohybovým postižením v době, kdy nemohou mít ještě doma provedeny bezbariérové úpravy. Často jsou pak nuceni odcházet do pobytových sociálních služeb. Jen v plně bezbariérovém prostředí následně lze využít a rozvíjet schopnosti a dovednosti nabyté během rehabilitace, proto díky podpoře MČ Praha 10 od roku 2016 nabízíme ve startovacím bydlení podmínky pro Váš návrat do aktivního života.

Video, které vám ukáže startovací byty CZEPA v Praze–Malešicích.

Vážný zájemce o účast v projektu musí vyplnit elektronický formulář. Poté bude pracovnicemi CZEPA kontaktován. Pokud nemáte přístup na internet, spojte se s námi telefonicky.

Kontakty pro NOVÉ ZÁJEMCE:

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice, e-mail: sixtova@czepa.cz
Monika Kupková, DiS., sociální pracovnice, e-mail: kupkova@czepa.cz
Telefon: 775 980 952, 608 043 331

Kontakt pro SOUČASNÉ PODNÁJEMNÍKY:

Recepce CZEPA
Telefon: 776 070 756
E-mail: czepa@czepa.cz

PARTNEŘI