Startovací bydlení

Pro osoby krátce po úrazu míchy nabízíme dočasné bydlení. Vzhledem k tomu, že současná legislativa neumožňuje vyřídit příspěvky pro úpravu vlastního bydlení před ukončením hospitalizace v nemocnici a rehabilitačním ústavu, opouští je mnozí klienti s těžkým pohybovým postižením v době, kdy nemohou mít ještě doma provedeny bezbariérové úpravy. Často jsou pak nuceni odcházet do pobytových sociálních služeb. Jen v plně bezbariérovém prostředí následně lze využít a rozvíjet schopnosti a dovednosti nabyté během rehabilitace, proto díky podpoře MČ Praha 10 od roku 2016 nabízíme ve startovacím bydlení podmínky pro Váš návrat do aktivního života.

Vážný zájemce o účast v projektu musí vyplnit elektronický formulář. Poté bude pracovnicemi CZEPA kontaktován. Pokud nemáte přístup na internet, spojte se s námi telefonicky.  

Kontaktní osoba: Lenka Šmídová
Telefon: 776 070 756
E-mail: czepa@czepa.cz

PARTNEŘI