Poškození míchy

Mícha prochází jednotlivými obratli a při jejich zlomení, roztříštění nebo vzájemnému posunutí může dojít k různě závažnému poškození míchy. To pak vede ke ztrátě citlivosti a ochrnutí svalů pod úrovní poškození.

Častou příčinou poranění páteře a míchy jsou automobilové nehody. Dále to mohou být úrazy při jízdě na kole či motocyklu, pády z výšky, skoky do mělké vody, sportovní úrazy, pracovní úrazy a jiné. Poškození míchy může také nastat následkem fyzického napadení, při střelném nebo bodném poranění. Mícha však může být poškozena i při nádorovém, zánětlivém, cévním či degenerativním onemocnění a také vrozeně.

Přehledná a efektní 3D videoanimace našeho projektu BanalFatal!

Podle míry a místa poškození míchy rozlišujeme nízkou paraplegii, vysokou paraplegii, nízkou tetraplegii, vysokou tetraplegii a pentaplegii.

PARAPLEGIE

Člověk s nízkou paraplegií (Th 10/L) úplně či částečně ztrácí pohyblivost dolních končetin. Citlivost má zachovalou od břicha nahoru, částečně může cítit na dolních končetinách.

Při vysoké paraplegii(Th 1/6), kdy je poraněna horní část zad, je ztráta pohyblivosti dolních končetin vždy úplná a částečně se přidává ztráta pohyblivosti těla. Postižení částečně omezuje dýchání a kašlání. Citlivost je zachována pouze od hrudi výš.

TETRAPLEGIE

Nízká tetraplegie(C6/8) Pacient je schopen unést tíhu vlastní ruky a tak zvedne paži do úrovně ramen. Je zachována plná síla ramenních kloubů, flexorů lokte a zachovalá funkce radiálních extenzorů zápěstí. Je možné vycvičit náhradní úchop.

Při vysoké tetraplegii (C4, C/5), kdy je mícha poškozena v krčním segmentu, je porušena citlivost horních končetin a úplně ztracena pohyblivost těla a dolních končetin. Dýchání a kašlání je výrazně obtížné. Částečně citlivé zůstanou tváře, šíje, ramena a ruce, zcela necitlivé tělo a nohy.

PENTAPLEGIE

Projevem pentaplegie (C1/3) je ochrnutí všech končetin, bránice, trupového a břišního svalstva. Pacienti jsou po celý zbytek života odkázáni na umělou plicní ventilaci.

segmenty poranění míchy

Všechny typy poškození míchy znamenají pro nového vozíčkáře obrovskou emocionální zátěž; stejně důležitá jako péče zdravotní je péče psychologická, podpora rodiny a dalších blízkých osob. Adaptace na postižení však přesto vyžaduje dlouhou dobu.

Poškození míchy se bohužel pojí s rizikem mnoha dalších, dodatečných zdravotních komplikací. Jsou jimi komplikace s vyprazdňováním moči a stolice a přidružené komplikace například s infekcemi močových cest; dále jsou to dekubity, kterými může do těla proniknout smrtelně nebezpečná infekce, osifikace, autonomní dysreflexie, vegetativní kolapsy a jiné.