Expertní skupina

Česká asociace paraplegiků – CZEPA se dlouhodobě věnuje hájení práv a zájmů osob s poškozením míchy a připomínkování legislativy, ovlivňující život této skupiny obyvatel. 

Aby tyto aktivity v sociální oblasti byly podpořené odbornými zkušenostmi a názory sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků celého spinálního systému, pozvala CZEPA v říjnu 2014 kolegy ze spinálních jednotek, spinálních rehabilitačních jednotek a neziskových organizací, které se péči o osoby ochrnuté po poškození míchy věnují. Zúčastnění odsouhlasili vznik Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, která pořádá pravidelná setkání a vyvíjí činnost v oblasti legislativy.