Edukační videa

Česká asociace paraplegiků – CZEPA (v historii pod názvem Svaz paraplegiků) dlouhodobě tvoří edukační DVD filmy, poskytující ucelený pohled na problematiku vozíčkářů s poškozením míchy. 

Tyto materiály jsou určeny především samotným klientům – uživatelům vozíku – i jejich blízkým, osobním asistentům, pečovatelům a mohou být užitečné také studentům fyzioterapie, ergoterapie, ošetřovatelství, speciální pedagogiky a dalším. 

Uvedené programy vznikly na podkladě scénářů Zdeňky Faltýnkové, fyzioterapeutky, ergoterapeutky, specialistky na spinální problematiku České asociace paraplegiků – CZEPA.

Výrobu zajistily agentury EkoSprint a Cittadella s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Materiály poskytujeme ZDARMA (při zaslání poštou příjemce hradí poštovné).

V případě zájmu o DVD kontaktujte:

Telefon: 775 980 952
E-mail: czepa@czepa.cz

Všechna videa naleznete na Youtube kanále CZEPA TV.