Peer mentoring

Peermentoři CZEPA

Nabízíme vozíčkářům podporu zkušených osob s poraněním míchy (peer mentorů). Peeři mohou čerstvým vozíčkářům a jejich blízkým a pečujícím osobám pomoci širokým spektrem rad, informací, praktickým tréninkem soběstačnosti a v neposlední řadě psychickou podporou. Peer mentor nového vozíčkáře vyslechne, podpoří, povzbudí, podělí se o zkušenosti a v případě potřeby zprostředkuje pomoc odborníků. Přijede za klientem domů nebo kamkoliv je potřeba. Služba je bezplatná a klient může být peer mentorem provázen tak dlouho, jak je třeba, aby se ve své nové situaci zažil a stabilizoval.


Služba začala být od 1.10.2021 poskytována jako registrovaná sociální služba – sociální rehabilitace “Peer mentoring” č. 4390581.
Důležité informace o této sociální službě naleznete na: Sociální služba – CZEPA | Peer Mentoring


Video vzniklo za podpory Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost.


Kontaktní osoba: Mgr. Marek Jonczy, koordinátor programu
Telefon: 777 045 644
E-mail: peer@czepa.cz

Kontaktní osoba: Lucie Marková, DiS. sociální pracovnice pro peer mentoring
Telefon: 736 194 007
E-mail: markova@czepa.cz

Projekt byl v roce 2018-2021 podpořen a financován Evropskou unii v rámci projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006270  “Peer mentoring – aktivizační program pro vozíčkáře s poraněním míchy a jejich pečující”

Partnerem projektu je Liga otevřených mužů.

Název projektu: Bezbariérové bydlení pro vozíčkáře po poranění míchy
Smyslem projektu je odborný dohled a edukace v souvislosti s bezbariérovými úpravami bydlení vozíčkářů, kteří se kvůli úrazu páteře nebo onemocnění míchy ocitli náhle na vozíku a potřebují okamžitě po návratu z nemocničních zařízení řešit svá nepřístupná bydlení pro pohyb na invalidním vozíku.

Projekt je realizován prostřednictvím: 

  • odborných seminářů (v rehabilitačních ústavech na spinálních jednotkách)
  • online odborným poradenstvím (na dálku přes kameru nebo telefon/počítač)
  • odborných supervizí (při osobních návštěvách u klientů doma)

Projekt je finančně podpořen ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj logo

PARTNEŘI PROJEKTU

Škoda logo