Peer mentoring

Peermentoři CZEPA

Nabízíme vozíčkářům podporu zkušených osob s poraněním míchy (peer mentorů). Peeři mohou čerstvým vozíčkářům a jejich blízkým a pečujícím osobám pomoci širokým spektrem rad, informací, praktickým tréninkem soběstačnosti a v neposlední řadě psychickou podporou. Peer mentor nového vozíčkáře vyslechne, podpoří, povzbudí, podělí se o zkušenosti a v případě potřeby zprostředkuje pomoc odborníků. Přijede za klientem domů nebo kamkoliv je potřeba. Služba je bezplatná a klient může být peer mentorem provázen tak dlouho, jak je třeba, aby se ve své nové situaci zažil a stabilizoval.

Kontaktní osoba: Mgr. Marek Jonczy, koordinátor programu
Telefon: 777 045 644, v pracovní dny mezi 8:30 a 16:30
E-mail: peer@czepa.cz

Název projektu: Peer mentoring – aktivizační program pro vozíčkáře s poraněním míchy a jejich pečující
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006270
Projekt je financován Evropskou unií.


Partnerem projektu je Liga otevřených mužů.

PARTNEŘI PROJEKTU

Evropská unie