Odborné konference

Pravidelně organizujeme odborné konference se spinální tématikou pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky i vozíčkáře. V historii byly pořádány konference s mezinárodní účastí odborníků zahraničních spinálních center (na podporu vzniku spinálního programu v ČR), v dalších letech byl bonusem odborných konferencí benefiční výtěžek pro spinální jednotky. 

Vážení organizátoři konference CZEPA v Liberci 2013! Chtěla bych Vám velmi poděkovat za pozvání na tuto akci. Měla jsem možnost vyslechnout řadu velice zajímavých sdělení z odborné praxe, ale zejména osobní zkušenosti klientů. Tyto zpětné vazby jsou pro naši práci nesmírně důležité, protože nám pomáhají porovnávat naše profesionální hlediska s reálným životem. Byla jsem velmi mile překvapena vstřícnou atmosférou celé konference, ocenila jsem nabídky vystavovatelů a možnost vyzkoušet některé nové pomůcky. Vzhledem k tomu, že jsem na tomto typu akce již delší dobu nebyla, bylo pro mě velkým překvapením, kam se klienti s paraplegií a kvadruplegií posunuli a jakých jsou schopni výkonů. Ve své další praxi použiji nejen odborné znalosti získané na konferenci, ale i velmi praktické a pro mě nové informace z oblasti služeb pro pacienty s disabilitou. Svým kolegům i pacientům předám řadu cenných kontaktů. Ještě jednou vřelé díky za pozvání a hodně sil do dalších aktivit !!

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBAPrimářka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1.LF UK Praha