Aktuální informace k nejbližším akcím CZEPA, covidová opatření

Dle nařízení vlády budou od pátku 18. září 2020 do odvolání zakázány vnitřní akce na stání pro více než 10 lidí a další zpřísnění se nedají vyloučit. Z tohoto důvodu jsme bohužel nuceni některé plánované a dlouho připravované akce zrušit nebo přesunout na náhradní termíny. Volby CZEPA i řádná valná hromada proběhnou elektronickou formou. Multioborová konference je přesunuta a edukace pro vozíčkáře je zrušena.

  • 23. 9. 2020 – Edukace pro vozíčkáře s neurologickým postižením a jejich pečující – tuto akci jsme se po pečlivém zvážení rozhodli zrušit. Osobní přítomnost účastníků je v tomto případě nezbytností.
  • 24. 9. 2020 – Hvězdné setkání – tato akce je pro veřejnost zrušena.
  • 23. 10. 2020 – 6. multioborová odborná konference: Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes – v tomto případě jsme se rozhodli akci odložit. O případném náhradním termínu budete včas informováni.
  • Volby CZEPA 2020 – volby do předsednictva a revizní komise PROBĚHNOU elektronickým způsobem a pro členy, kteří nemají email a přístup k internetu, i korespondenčním způsobem.
  • 23. 10. 2020 – Řádná valná hromada, která měla proběhnout v pátek 23. října 2020 v budově Centra Paraple (Praha 10) bude realizována POUZE elektronickou formou.

Rušení a přesouvání akcí nás samozřejmě mrzí, ale jistě se všichni shodneme na tom, že zdraví je přednější. Sledujte nás, o aktuálním vývoji vás budeme informovat na všech našich komunikačních kanálech.