Mužský speciál: rozvojová skupina pro muže s poraněním míchy

Česká asociace paraplegiků – CZEPA vás zve na Mužský speciál: rozvojová skupina pro muže s poraněním míchy.

Jsou věci, které nechcete probírat doma se ženou ani s chlapy v hospodě… a přitom vás tíží a možná i blokují váš další vývoj. Mužská skupina je unese a navíc i ukáže, co s nimi můžete dělat. 

Z důvodu dlouhodobě nejisté epidemiologické situace jsme se rozhodli uskutečnit tři víkendová setkání v nových termínech:

 • 5.–7. března 2021
 • 7.–9. května 2021
 • 17.–19. září 2021

Skupinu mužů budeme sestavovat s ohledem na věk, profesi i osobní situaci a stupeň postižení účastníků. Klíčovými hodnotami jsou pro nás odpovědnost, originalita, odvaha a otevřenost. Po celou dobu vám zajistíme bezpečí, respekt, partnerský přístup a profesionální vedení. Není důvod se obávat. Skupina bude stejná od začátku do konce, místo v ní má 11 mužů (+ 2 lektoři).

Co si můžete z této mužské skupiny odnést

 • mapu svého života
 • inspiraci pro osobní růst
 • objevení vlastních zdrojů
 • podporu a zpětnou vazbu 
 • a jiné (podle svého nasazení) 

Začneme bilancí vašeho dosavadního života a pak se zaměříme na témata, která vás v současné době pravděpodobně zajímají, například:

 • jakým mužem chci být
 • jak beru/ neberu svoje tělo
 • jaká je moje hodnota a sebehodnota
 • jak a kdy si říct o pomoc
 • jak zvládnout svoje nejistoty, strachy, závislosti
 • jak čelit špatné náladě a depresi
 • partnerství a vztahy
 • jak ustát výměnu rolí ve vztahu (partnerka přebírá „mužské práce“)
 • jak vést spokojený sexuální život
 • jaké cíle si dávat a  jak je i plnit…

Jak se přihlásit?

Přihlášky posílejte do 15. ledna 2021 na adresu: peer@czepa.cz.

Připojte osobní životopis, kde podrobně popíšete i svoji motivaci pro účast na skupině a uvedete, jaká máte od skupiny očekávání. Materiál bude podkladem pro výběr do skupiny.

Informaci o tom, zda jste byli do kurzu přijati, dostanete do 5. února 2021.

Cena

 • Účastníkům bude hrazen příspěvek na dopravu a ubytování.
 • Každý z účastníků je povinen uhradit zálohu 3 000 Kč. Záloha bude vrácena po ukončení skupiny těm, kteří absolvují všechna skupinová setkání. Záloha účastníků, kteří se některého setkání nezúčastní, propadá v plné výši a bude použita na úhradu nákladů, které v důsledku jejich nepřítomnosti nebude možné hradit z rozpočtu projektu.

Naši lektoři

Tomáš Potůček:  psychoterapeut, speciální pedagog, vozíčkář. Pracuje individuálně i s celými rodinami, vede skupiny pro mladistvé v ústavní péči, vede doléčovací skupinu pro závislé, založil a provozuje bezbariérový fitness club IFC v Pardubicích a je čerstvou posilou týmu peer mentorů CZEPA.

Martin Jára: 
psycholog, psychoterapeut, supervizor.  Pracuje individuálně a se skupinami. Je jedním ze zakladatelů Ligy otevřených mužů (LOM). Stál u zrodu projektu peer mentoringu v CZEPA, kde působí v roli metodika, lektora a supervizora. 

V případě dotazů kontaktujte Marka Jonczyho, peer@czepa.cz, tel: 777 045 644.

Program vznikl a probíhá ve spolupráci CZEPA a LOM.

Projekt je financován Evropskou unií.

Evropská unie