Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Poskytujeme bezplatně odborné sociální poradenství. Klientem může být osoba po poškození míchy z celé ČR, ale i její rodinní příslušníci a jiné osoby, jednající v zájmu těchto osob. V případě volné kapacity lze poradenství poskytnout i osobám s jiným zdravotním postižením, např. DMO, roztroušená skleróza, rozštěp páteře atd. Poradenství se zaměřuje na dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, sociální služby, vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižním, financování kompenzačních pomůcek, problematiku invalidních důchodů atd. Dále můžeme zprostředkovat kontakt na specialisty práva – týká se práva pro osoby se zdravotním postižením a odškodnění úrazů.

Místo poskytování: Dygrýnova 816/8, Praha 14 – Černý Most, ev. dle domluvy jinde

Pracovní doba: pracovní dny mezi 8:00–16:00 hod. pro ambulantní i terénní formu služby

Kontaktní osoby:
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice, e-mail: sixtova@czepa.cz

Monika Kupková, DiS., sociální pracovnice, e-mail: kupkova@czepa.cz

Zdeňka Faltýnková, pracovnice v sociálních službách, e-mail: faltynkova@czepa.cz

Telefon: 775 980 952
E-mail: czepa@czepa.cz

Odborné sociální poradenství můžete využít osobně (přednost mají předem objednaní klienti), dále telefonicky, písemně emailem či dopisem, prostřednictvím poradny na komunitním portálu Vozejkov nebo osobně na akcích asociace CZEPA. Podle kapacity a předchozí domluvy dojedeme i za Vámi. Veškeré poradenství poskytneme i anonymně.

Smlouva o poskytování služeb je obvykle ústní, v odůvodněných případech či na žádost klienta může být písemná. Cílem odborného sociálního poradenství asociace CZEPA je poskytovat informace, rady, pomoc a podporu osobám s poškozením míchy (a jejich blízkým), kteří se vzhledem ke svému získaném handicapu ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Povinností klienta odborného sociálního poradenství je aktivní spolupráce při řešení jeho/její nepříznivé sociální situace.

Kapacita u ambulantní formy služby je 1 klient, u terénní formy jsou 2 klienti.

Pro zkvalitnění našich služeb můžete vyplnit dotazník spokojenosti ZDE. V případě nespokojenosti můžete podat stížnost dle zde popsaných pravidel. Bližší popis realizace služby uveden v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Reference z dotazníku spokojenosti 2019 

Nejen informace byly užitečné, ale jednalo se za 1. přímo o vyřízení špatně přiznaného stupně Příspěvku na péči, (z III. st. na IV.), a za 2. zamítnutí instalace schodišťové sedačky (manžel má IV. stupeň postižení), což bylo pro mne nepochopitelné. Oba případy, pracovnice CZEPY, obhájily a vyřídily. Kdykoli potřebuji v něčem poradit, mohu se s jistotou na ně obrátit. 

Ano, díky vysvětlení a informacím, které jsem v CZEPA dostala, jsem se dokázala zorientovat ve své situaci, v tom, na co mám nárok, zda je správné se hájit a jak svou situaci vyřešit. Byly mi vysvětleny přesně kroky a možné scénáře, jak by situace mohla dopadnout. I díky zkušenostem jiných klientů a hlavně zkušenostem a praxí pracovníků v CZEPA.

PARTNEŘI