Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství
Logo EU
Odborné sociální poradenství je finančně podpořeno Evropskou unii.

Poskytujeme bezplatně odborné sociální poradenství. Klientem může být osoba po poškození míchy z celé ČR, ale i její rodinní příslušníci a jiné osoby, jednající v zájmu těchto osob. V případě volné kapacity lze poradenství poskytnout i osobám s jiným zdravotním postižením, např. DMO, roztroušená skleróza, rozštěp páteře atd. Poradenství se zaměřuje na dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, sociální služby, vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižním, financování kompenzačních pomůcek, problematiku invalidních důchodů atd.

V případech, kdy je identifikována potřeba psychologické podpory, může služba nabídnout krátkodobou podporu psychologa, jedná se o přímou péči. 

V případech, kdy je identifikována potřeba odborné právní podpory v oblasti sociálního práva (např. příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, invalidní důchod), využijí sociální pracovnice konzultace externího právníka, který nepřímou formou poskytne odbornou radu/stanovisko/podporu (vyjádření právníka klientovi zprostředkovává sociální pracovnice, která s klientem následně dokončuje zakázku). Dále můžeme zprostředkovat kontakt na specialisty práva – týká se témat odškodnění úrazu.

Místo poskytování: Dygrýnova 816/8, Praha 14 – Černý Most, ev. dle domluvy jinde

Pracovní doba: pracovní dny mezi 8:00–16:00 hod. pro ambulantní i terénní formu služby

Kontaktní osoby:

  • Monika Kupková, DiS., sociální pracovnice, e-mail: kupkova@czepa.cz, 775 980 952
  • Zdeňka Faltýnková, pracovnice v sociálních službách, e-mail: faltynkova@czepa.cz, 607 453 501
  • Mgr. Jan Pičman, psycholog, kontakt zprostředkují sociální pracovnice

Odborné sociální poradenství můžete využít osobně (přednost mají předem objednaní klienti), dále telefonicky, písemně emailem či dopisem, prostřednictvím poradny na komunitním portálu Vozejkov nebo osobně na akcích asociace CZEPA. Podle kapacity a předchozí domluvy dojedeme i za Vámi. Veškeré poradenství poskytneme i anonymně.

Smlouva o poskytování služeb je obvykle ústní, v odůvodněných případech či na žádost klienta může být písemná. Cílem odborného sociálního poradenství asociace CZEPA je poskytovat informace, rady, pomoc a podporu osobám s poškozením míchy (a jejich blízkým), kteří se vzhledem ke svému získaném handicapu ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Povinností klienta odborného sociálního poradenství je aktivní spolupráce při řešení jeho/její nepříznivé sociální situace. Podle individuálních potřeb klienta využíváme metodu případové spolupráce – case management, jako spolupráci více odborníků/pracovišť na řešení nepříznivé sociální situace klienta – s jeho vědomím a souhlasem. V rámci asociace CZEPA  ve  spolupráci se službou sociální rehabilitace – peer mentoring blíže popisujeme případovou spolupráci – case management (Metodika_příp_spol.pdf).

Kapacita u ambulantní formy služby je 1 klient, u terénní formy jsou 2 klienti.

Pro zkvalitnění našich služeb můžete vyplnit dotazník spokojenosti ZDE. V případě nespokojenosti můžete podat stížnost dle zde popsaných pravidel. Bližší popis realizace služby uveden v Registru poskytovatelů sociálních služeb.


REFERENCE

Nejen informace byly užitečné, ale jednalo se za 1. přímo o vyřízení špatně přiznaného stupně Příspěvku na péči, (z III. st. na IV.), a za 2. zamítnutí instalace schodišťové sedačky (manžel má IV. stupeň postižení), což bylo pro mne nepochopitelné. Oba případy, pracovnice CZEPY, obhájily a vyřídily. Kdykoli potřebuji v něčem poradit, mohu se s jistotou na ně obrátit. 

Ano, díky vysvětlení a informacím, které jsem v CZEPA dostala, jsem se dokázala zorientovat ve své situaci, v tom, na co mám nárok, zda je správné se hájit a jak svou situaci vyřešit. Byly mi vysvětleny přesně kroky a možné scénáře, jak by situace mohla dopadnout. I díky zkušenostem jiných klientů a hlavně zkušenostem a praxí pracovníků v CZEPA.

Přátelé, z pozice kvadruplegika bych se rád a cítím i určitou povinnost v tom, se s Vámi krátce podělit o zkušenost, kterou jsem získal při spolupráci s pracovníky České asociace paraplegiků (CZEPA), při mém snažení o přeřazení z III. do IV. stupně ohledně příspěvku na péči. Již při podání žádosti jsem byl od CZEPA kompletně informován o všem co je třeba udělat, jaký bude průběh a podpořili moji žádost jasným a zcela přesným vyjádřením ohledně mého zdrav. stavu v podpůrném dopisu. Nicméně po téměř roční anabázi jsem obdržel konečné rozhodnutí od MPSV s tím, že přeřazení se zamítá bez možnosti odvolání. Obrátil jsem se proto na CZEPA s žádostí o názor, zda má smysl se bránit a jak a jestli by mi příp. mohli pomoci, protože jsem byl přesvědčen, že rozhodnutí MPSV nebylo vzhledem k mému zdrav. stavu správné. Následná spolupráce byla naprosto perfektní ve všech ohledech! Informace, komunikace, instrukce co a jak musím obstarat, zásadní pomoc při vypracování žaloby, zkrátka vše bezchybné a to vše během dvouměsíční lhůty pro podání a hlavně během největších omezení kvůli pandemii Koronaviru! Kdyby byli na všech úřadech a institucích ve státě stejně schopní a ochotní lidé jako jsou v CZEPA, měli bychom – alespoň co se týče veškerého řešení s úřady apod. – blahobyt. Za vše co pro nás děláte, Vám patří obrovské díky! A Vy, kteří řešíte nějaký problém v souvislosti s životem po úraze, nebo Vás to brzo čeká, doporučuju se na CZEPA obrátit.


Název projektu: CZEPA – Kvalitní a dostupné soc. poradenství a peer mentoring
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017173.
Odborné sociální poradenství je finančně podpořeno Evropskou unii.


PARTNEŘI