Jednání expertní skupiny sociálních pracovníků

Sociální a zdravotně-sociální pracovníci se sešli k dalšímu jednání v tématech osob s poškozením míchy.

Sociální pracovníci a zdravotně-sociální pracovníci se sešli 19. listopadu 2020 k on-line jednání. Kromě aktualit z jednotlivých pracovišť byla mimo jiné diskutována témata poskytování sociálních služeb v době pandemie nemoci covid-19, bezbariérová přístupnost objektů prostřednictvím Euroklíče, řešení problematiky kapacitní nedostupnosti sociálních služeb i problematika činnosti lékařské posudkové služby.

Přítomní se shodli na tom, že je vhodné klienty služeb opakovaně informovat o nabídce podpory sociálních služeb zúčastněných organizací, aby bylo vyšší povědomí klientů o dostupných podpůrných službách (nebojte se u organizací na možnou podporu zeptat!). Také je z praxe zřejmé, že stále jsou klienti s pohybovým omezením, kteří dosud nemají informace o možnosti získání a využití jednotného klíče Euroklíč, který je i mezinárodně užíván zejména pro přístupnost bezbariérových toalet či plošin pro vozíčkáře. Mezi sociálními pracovníky byly sdíleny aktuální informace z činnosti jednotlivých organizací i mimořádné informace v souvislosti s probíhající pandemií. Sociální pracovníci se také shodli na dlouhodobé nedostatečné kapacitě sociálních služeb (zejména terénních – např. osobní asistence), své zkušenosti zpracují a postoupí na úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V diskuzi zaznělo i téma lékařské posudkové služby, které je dlouhodobě sledované, neboť ovlivňuje přiznávání všech sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Sociální pracovníci a zdravotně-sociální pracovníci poskytují klientům i jejich blízkým často i opakovanou podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace, při řešení mnoha témat a žádostí o sociální dávky a získávání potřebných kontaktů. Mají tak řadu zkušeností a výměna informací je ve výsledku pozitivním výstupem pro sdílení dobré praxe i řešení systémových problémů či návrhů na legislativní změny. Asociace CZEPA v roce 2014 iniciovala vznik expertní skupiny sociálních pracovníků, kteří se pravidelně schází. Členy skupiny jsou zejména sociální a zdravotně-sociální pracovníci ze 14 pracovišť, které zajišťují péči a služby klientům se spinálním poškozením. Dne 19. 11. se sešli zástupci asociace CZEPA, Spinální jednotky FN Motol, Spinální rehabilitační jednotky RÚ Hrabyně, Centra Paraple, ParaCENTRA Fénix, Ligy vozíčkářů, HandicapCentra Křižovatka a další.

Za asociaci CZEPA sociální pracovnice Hana Sixtová a Monika Kupková

zdroj: ilustrační foto Pexels.com