Pomohli jsme… se získáním nadačního příspěvku

Koupelna-BrunerDavid

„Děkuji moc za pomoc s koupacím vozíkem…. Bez vás bych to asi nezvládla…. Konečně něco mi vyšlo.“

Teprve před pár týdny opustila rehabilitační ústav. Před rokem a půl následkem nejasné nemoci ochrnula na obě nohy, potíže má i s hybností jedné ruky. Nově se přestěhovala do bezbariérového bytu, kde se teprve zabydluje. Je matka samoživitelka, za měsíc jí skončí výplata nemocenské a invalidní důchod není a několik měsíců ještě nebude vyřízený. Doma nemá počítač, internet a e-maily obtížně vyřizuje přes mobilní telefon.

Nahrnulo se toho mnoho najednou – zabydlet se, zajistit si potřebnou péči, zaopatřit nezletilého syna, začít žádat o potřebné sociální dávky, o invalidní důchod, k tomu přežít bez vlastních kompenzačních pomůcek. Vozík se teprve vyrábí, koupací vozík přestaly zdravotní pojišťovny před rokem hradit vůbec. Je toho prostě moc!

Ale během pobytu v rehabilitačním ústavu poznala spinální specialistku asociace CZEPA Zdeňku Faltýnkovou. Ta zprostředkovala kolegyně sociální pracovnice, které s ní aktivně navázaly kontakt. Vyptávaly se, co je potřeba pomoc, hledaly možnosti řešení, kontaktů i další místní podpory. Pomáhaly v mapování kontaktů na potřebné lékaře, zjistily základní informace k podání žádosti o invalidní důchod, zprostředkovaly kontakt na sociální pracovnici místního úřadu.

Koupací vozík, na kterém se může dostat na toaletu a do sprchy, se podařilo dočasně zapůjčit. A díky předchozím intervencím ohledně zrušené úhrady pomůcek tzv. „bílého programu“ věděla sociální pracovnice CZEPA, na kterou nadaci se s žádostí o podporu na koupi vlastního koupacího vozíku obrátit. Ověřila možnost podání žádosti i všechny potřebné náležitosti. Pomohla jí vyplnit základní žádost a pomohla v zajištění potřebných příloh. Povzbudila klientku, aby včas za pomoci blízkých dodala nadaci vše potřebné.

A jak to dopadlo? Za pár dní klientka přeposlala informaci „S radostí Vám oznamujeme, že nadace schválila Vaši žádost a rozhodla o finančním příspěvku 70 % z celkové ceny vybrané pomůcky na úhradu toaletního/sprchového vozíku“. A přidala vlastní poděkování: „Děkuji moc za pomoc s koupacím vozíkem…. Bez vás bych to asi nezvládla… Konečně něco mi vyšlo.“  Ví, že se může na pracovnice asociace CZEPA obrátit a že spolu postupně obtížnou životní situaci zvládnout.

text: Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA, e-mail: sixtova@czepa.cz
ilustrační foto: David Bruner