Noví peer mentoři v týmu CZEPA

noví peer mentoři v CZEPA

V roce 2022 proběhlo výběrové řízení na další peer mentory. Tým stávajících 11 peer mentorů se tak rozšířil o další 4 peer mentory, 3 muže a 1 ženu. Noví peeři prošli odborným výcvikem a také kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách. Do práce peer mentorů se zapojují již od února tohoto roku. Službu Peer mentoring zaštiťuje CZEPA a je od 1. 10. 2021 poskytována jako registrovaná sociální služba – sociální rehabilitace.

Jedná se o tyto peery: Pavlína Boxanová (Olomouc, na fotografii vlevo nahoře), Kamil Fiala (Jihlava, vpravo nahoře), Josef Gruszewski (Bohumín, vlevo dole), Kamil Vašíček (Blansko, vpravo dole).

V průběhu roku 2022 došlo také k výměně na pozici jedné peer mentorky. Hanku Doležalovou (Vrchlabí), která odešla na mateřskou dovolenou, nahradila Kristýna Křenová (Hradec Králové, na fotografii uprostřed).

Díky tomu, že dva z těchto peer mentorů (Kamil Vašíček a Pavlína Boxanová) jsou vyšší léze kvadruplegie, rozšiřuje se tím možnost práce i s klienty vyšších lézí, pro které jsme do této chvíle neměli adekvátní peer partnery. 

Všem novým tvářím přejeme hodně zdaru, síly a trpělivosti v jejich práci – Hance Doležalové pak děkujeme za skvělou práci a přejeme šťastné mateřství.

Kdo je peer mentor?

Vozíčkář, který je delší dobu po úraze a se svým handicapem se naučil aktivně žít. Má chuť pomáhat lidem v podobné životní situaci, kterým je ochoten stát po boku a nabízet praktickou i psychickou podporu. Pomáhá se jim zorientovat v nové situaci, motivuje k aktivnějšímu způsobu života, naslouchá, vyjadřuje podporu a sdílí emoce. Nevyhýbá se ani citlivým a často choulostivým otázkám, o nichž je někdy těžké hovořit s blízkými nebo lékaři.

Komu je služba určena?

Všem vozíčkářům, kteří jsou krátce po úraze nebo jiném poškození míchy. Všem vozíčkářům, kteří jsou na vozíku delší čas, ale zatím se jim nedaří návrat k aktivnímu a spokojenému způsobu života.

Poslání a cíle služby

Posílit a povzbudit vozíčkáře po poranění míchy při návratu do každodenního života díky intenzivní podpoře člověka s podobnou životní zkušeností. Aktivovat vnitřní sílu pro návrat do společnosti. Podpořit a poradit v samostatném řešení praktických záležitostí spojených se životem na vozíku. Osvojit si dovednosti pro praktický život s vozíkem.

Kontakt 

koordinátor projektu: Marek Jonczy

telefonní číslo: 777 045 644

e-mail: peer@czepa.cz 

web: https://peermentor.cz/

Logo projektu Peer mentoring.