Konference ESCIF 2023

náhled na plakát konference ESCIF

Setkání zástupců evropských organizací, které podporují osoby ochrnuté po poškození míchy, se konal do 31. 5. do 3. 6. 2023 v řecké Soluni/Thessaloniki. Zúčastnily se i dvě zástupkyně asociace CZEPA.

European Spinal Cord Injury Federation – ESCIF letošní konferenci pořádala ve spolupráci s řeckou organiazcí Pan-Hellenic Association Paraplegics. Nabitý program se věnoval mnoha tématům, například: osobní asistence, přístupné cestování, fenomén extrémního počasí, evropská karta osob se zdravotním postižením aj.

Osobní asistence

V mnoho evropských státech je zajištění nezávislého života prostřednictvím osobní asistence téma, které si zasluhuje pozornost, vývoj a cestu k rozvoji a zlepšování. Zkušenosti z mnoha zemí jsou shodné v tom, že osob, které jsou ochotny poskytovat osobní asistenci, není dostatek a (nebo) jejich finanční ohodnocení není dostatečně motivační pro tuto práci. I proto mají mnohé státy regulace, jako např. stanovený věk pro žádost o zařazení do programu osobní asistence 18 – 65 let či pravidelné posuzování nároku, které je pro osoby se zdravotním postižením stresující, ale nezbytné jako nástroj proti zneužívání, aby péči čerpali jen ti, kteří opravdu potřebují.

Řecko zavedlo elektronickou aplikaci pro registraci potřebných i pečujících. Kypr absenci vlastních finančních zdrojů překlenul šestiletým projektem na zapojení nezaměstnaných do poskytování asistence, financovaným ze zdrojů evropských sociálních fondů. I přednášející z Holandska k tématu zajištění péče uvedla: „je to spousta papírů, každé dva roky přeposouzení, pořád dokola, frustrující“. V diskuzi k tématu osobní asistence zazněly důležité myšlenky:

– Základ je v rehabilitaci, „když budeš makat na vlastní soběstačnosti, budeš potřebovat méně asistence“, uvedl účastník ze Švýcarska. (Když se příspěvek nabídne i těm, kteří ho nepotřebují, je přirozené, že ho přijmou; pokud je jim odebrán, mnozí se bez asistence obejdou.)

– Rehabilitace je cesta k maximální nezávislosti, ale kdo už dosáhl maxima svých možností a schopností, je pro něj asistence cestou, jak dál zvládat aktivní způsob života. V praxi je vidět, že ve státech, které posílily dostupnost osobní asistence, se osoby se zdravotním postižením více zapojili do společnosti, do aktivit, jsou vidět, mají zodpovědnost a svobodu rozhodování o svém životě.

Evropská karta osob se zdravotním postižením – European Disability Card

V současné době neexistuje jednotný průkaz „ZTP“ v rámci evropských zemí, ale připravuje se a je v „testovacím provozu“ mezi 8 zapojenými státy (Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Itálie, Malta, Rumunsko, Slovinsko). Evropská komise připravuje do konce roku 2023 návrh, aby se tento průkaz vztahoval na všechny evropské státy. Proto byla součástí ESCIF konference i diskuze, zda je či není evropský průkaz potřeba („Proč chceme zvláštní průkaz, když současně chceme rovné příležitosti?“). Po bohaté diskuzi panovala shoda, že sice vzdáleným cílem jsou rovné příležitosti pro všechny, ale jako jeden z postupných kroků by byl evropský průkaz osob se zdravotním postižením, které by se jím prokazovaly tam, kde musí prokázat své specifické potřeby či nároky s nimi spojené. Bližší informace i v češtině najdete zde.

Přístupné cestování

Státy jako Řecko či Kypr jsou přímořská letoviska, pro která je klíčovým tématem podpora turistického ruchu.  Jsou si vědomi toho, že když turistické prostředí zpřístupní pro všechny zájemce, bez ohledu na zdravotní stav, turisté přijedou a ti spokojení se budou rádi vracet. Proto byl prezentován Seatrac – technická pomůcka pro osoby s omezenou mobilitou, která člověka na sedačce převeze po kolejích přímo do moře. Informace najdete na webové stránce https://seatrac.gr/, stejně jako seznam téměř 200 pláží, kde je Seatrac k užití. Ukázkové stručné video zde.

Elektronický informační systém na webu nabízí informace o dostupnosti, souvisejícím vybavení (např. bezbariérové toalety, převlékárny s lehátkem, parkoviště) i webkamery z jednotlivých stanovišť. Současně místní organizace zahájili spolupráci s místními provozovateli ubytovacích kapacit, kde ověřují bezbariérovou přístupnost.

Dále byly prezentovány celkové koncepty s cílem komplexní bezbariérové přístupnosti měst (běžného městského vybavení, služeb, dopravy, ale i historických památek). Příkladem dobré praxe může být slovinská Ljubljana, která po letech akčních plánů, opatření a úprav pro osoby se zdravotním postižením získala pro město řadu ocenění. Ukázkové video najdete zde. K dispozici také aplikace Ljubljana by wheelchair.

Mimo plánovaný program dostaly prostor i zástupkyně asociace CZEPA, které prezentovaly projekt aplikace VozejkMap. Náš projekt, který prezentuje bezbariérová místa nejen v České republice, vzbudil zájem a věříme, že ve spolupráci s kolegy z ESCIF mapu obohatíme o další zahraniční tipy.

Fenomén extrémního počasí

Výkyvy extrémního počasí zaznamenáváme čím dál častěji; nejen rozsáhlé lesní požáry, povodně či zvýšené teploty. Proto byl tematický blok konference věnován i tomuto tématu, na který s vědomím specifických potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace reagovali zástupci integrovaných záchranných systémů.

Různé od členů ESCIF

Členské organizace evropské federace prezentovaly své výzkumy; edukační programy pro osoby s poškozením míchy, jejich blízké i profesionály; zdůrazňovali význam podpory peer mentoring; prezentovali nově vznikající aplikace (FitBit) pro udržení dobré zdravotní kondice prostřednictvím každodenní fyzické aktivity.

Za asociaci CZEPA se konference zúčastnily Alena Jančíková, ředitelka, a Hana Sixtová, sociální pracovnice.