Společně bojujeme o pružnější péči na sociálně-zdravotním pomezí. Můžete se zapojit i Vy

CZEPA jako členská organizace Aliance pro individualizovanou podporu spolupracovala na novém videu, které zodpovědným institucím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR i běžné veřejnosti ukazuje, s jakými nedostatky se musí potýkat lidé s těžkým zdravotním postižením, kteří potřebují i sociální i zdravotní služby. Děkujeme za spolupráci panu Petrovi Hájkovi, členu CZEPA, který na svém příkladu ukazuje, jak komplikovaný je život, když sociální služby nemohou pomáhat s drobnými zdravotními úkony, v jeho případě s podáním tracheostomické cévky pro odsávání dýchacích cest.

Trápí-li podobné téma i Vás, jste ochotni spolupracovat na dalším videu? Vnímáme, že jedním z dalších ožehavých témat je zavedení čípku pro vybavení stolice, které také sociální služby neprovádějí, i když jinak při výkonu fyziologické potřeby pomáhají. Pokud jste ochoten/ochotna o obtížích při tak základní životní potřebě veřejně promluvit, prosím kontaktujte nás – Hana Sixtová, sixtova@czepa.cz, tel.: 608 043 331. Děkujeme.