Kulatý stůl k systému prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2023 se pod záštitou prezidentky Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) profesorky Andrey Pokorné a hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, se uskutečnil již 11. Kulatý stůl k systému prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

Kulatý stůl se letos konal v Brně, v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Cílem aktivit ke světovému dni „Stop dekubitům“ bylo vyzvat všechny zainteresované strany k dalšímu zviditelnění problematiky prevence a terapie dekubitů.

Zdeňka Faltýnková prezentuje nezastupitelnou úlohu CZEPA v prevenci a léčbě dekubitů.

Tohoto setkání odborníků v prevenci a léčbě dekubitů se na pozvání organizátorky Mgr. Strnadové aktivně účastnila spinální specialistka CZEPA Zdeňka Faltýnková a spolu s Mgr. Janem Mikulou si připravili prezentaci na téma úlohy CZEPA v prevenci vzniku dekubitů a v boji za vznik specializovaného pracoviště na léčbu nadhraničních dekubitů u spinálních pacientů.

Na takovém pracovišti – dekubitální jednotce – nesmí chybět vybavení fluidními lůžky, o jejichž nezastupitelné funkci mluvil pan Mikula. Od zúčastněných odborníků včetně hlavní sestry ČR jsme získali podporu a nabídku spolupráce.

Zdeňka Faltýnková s Hlavní sestrou ČR Alicí Strnadovou.