Hledáme peer mentory!

Hledáme peer mentory – zkušené muže či ženy po poranění míchy, kteří se stanou průvodci novým vozíčkářům.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. vyhlašuje výběrové řízení do sociální služby Peer mentoring, sociální rehabilitace pro vozíčkáře s poraněním míchy. Hledáme posily do již fungujícího týmu peer mentorů, který pracuje od roku 2018.

Výběrové řízení zahrnuje podrobný osobní pohovor, který se uskuteční 21.3.2024 v Praze v sídle organizace.

Následný pracovní poměr nabízíme na DPČ. Zpočátku ve zkušebním období zaškolování a práce pod dohledem zkušeného kolegy/mentora. Časová náročnost je pohyblivá, průměrně okolo 10–40 hodin měsíčně (vč. administrativy). Své časové vytížení i rozložení práce si každý peer mentor řídí částečně sám, práci lze snadno kombinovat se zaměstnáním i volnočasovými aktivitami. Je nutné počítat s dovzděláním na pozici pracovníka v sociálních službách dle zákona o sociálních službách do 18 měsíců po uzavření smlouvy (již absolvovaný kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách výhodou).

Pro toto výběrové řízení hledáme primárně muže vozíčkáře s diagnózou paraplegie a ženu s diagnózou tetraplegie.

Preferované lokality: paraplegik – SZ Čechy, Z Čechy; tetraplegička – Čechy

(lze i jiná oblast ČR, podmínkou je ochota a schopnost cestovat na delší vzdálenosti).

Základní předpoklady peer mentora:

– minimálně 3 roky na vozíku po poranění míchy
– velmi dobrá adaptace na postižení, aktivní životní styl
– zkušenost s pracovním poměrem (studiem) na vozíku výhodou
– dobré komunikační schopnosti, empatie
– samostatnost, spolehlivost
– dobrá psychická i fyzická kondice
– časová flexibilita a samostatná mobilita

Nabízíme:

– pracovní uplatnění s možností individuálního nastavení časového vytížení a pracovní doby
– zajímavou, pestrou, samostatnou a smysluplnou práci
– odborný dohled supervizora, pravidelné intervize týmu, průběžné odborné vzdělávání
– možnost využít vaše osobní zkušenosti k pomoci druhým
– šanci být součástí týmu, který tvoří nový a zásadní program podpory pro vozíčkáře s poraněním míchy, založený na principech osvědčených v zahraničí

Přihláška do výběrového řízení:

Zájemci zašlou do 8. března 2024 na adresu peer@czepa.cz:
– profesní životopis
– motivační dopis proč bych chtěl práci vykonávat vč. popisu, jak funguji v běžném životě, max. 6000 znaků včetně mezer
– popis vlastní zkušenosti s podporou jinému vozíčkáři max. 6000 znaků včetně mezer

Na základě dodaných podkladů budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni k osobním pohovorům. Podrobné informace o sociální službě peer mentoring naleznete na www.peermentor.cz

V případě otázek se obraťte na koordinátora služby peer mentoring pana Marka Jonczyho, peer@czepa.cz, 777 045 644