Jak si problematika příspěvku na péči stojí nyní?

V návaznosti na úspěch reportáže Barbory Loudové, v níž vystoupil náš klient Tomáš Čapek, se vracíme ke slíbenému zhodnocení stále aktuální problematiky příspěvku na péči.

Ačkoli se projednává novela zákona o sociálních službách, která od července 2024 navrhuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni při péči doma až na 27 000 Kč, současně je předložena novela vyhlášky, která stanovuje zvýšení maximálních úhrad za sociální služby.

Z toho v praxi vyplývá, že sice bude vyšší příspěvek na péči, ale zároveň i vyšší „ceny“ (přesněji: úhrady za služby). Člověk s nejtěžším postižením si tak bude moci „koupit“ místo 4 hodin péče 5,3 hodiny. Kdyby se úhrady nezvýšily, mohl by si koupit hodin 6.

Aktuálně činí příspěvek na péči (IV. stupeň) 19 200 Kč (od července bude činit 27 000 Kč v domácím prostředí). Cena hodiny osobní asistence činí aktuálně 155 Kč  – v čerstvě předložené novele vyhlášky č. 505/2006 Sb. do připomínkového řízení 165 Kč.

Jak vnímáte tuto situaci vy? Není to trochu Pyrrhovo vítězství?