Váš dar neziskovce pomůže i Vám

Pokud jste empatičtí a vnímáte svět a lidi okolo sebe, případně jste součástí sociálně uvažující firmy, jistě uvažujete nad tím, jak efektivně pomoci ostatním subjektům s přesahem. Rádi se podílíte na podpoře organizací tohoto typu, zároveň však chcete řídit vlastní finance správným směrem. Darem neziskové organizaci v České republice si můžete snížit daňový základ – ať už jako právnická či fyzická osoba. Podívejme se podrobněji, jakým způsobem můžete využít dar neziskové organizaci k optimalizaci svých daňových povinností.

Platí pro právnické i pro fyzické osoby

Pro právnické osoby, jako jsou společnosti či korporace, může darování peněžních či jiných příspěvků neziskovým organizacím představovat elegantní strategii nejen ke snížení daňového základu, ale též podpoření vlastního mediálního obrazu směrem k veřejnosti. 

Fyzickým osobám přináší darování neziskovým organizacím daňové výhody.  Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, které jste loni věnovali na zákonem uvedené účely. Pokud byste váhali, koho podpořit (a daňově využít) můžete naše projekty, které přímo a konkrétně lidem s poraněním míchy pomáhají nejen vrátit se do života, ale také jej plnohodnotně žít.

Jak na to a co musíte splňovat?

K daňovému přiznání je potřeba přiložit potvrzení o daru. Nelze však uplatnit dary právnickým a fyzickým osobám se sídlem mimo Českou republiku.

Podmínky pro fyzické osoby

Podmínkou je, že celková hodnota darů v předchozím roce dosáhla alespoň 1 000 Kč nebo přesáhla 2 % vašeho základu daně.

Cenu těchto darů si pak můžete odečíst od základu daně, maximálně však do výše 30 % základu. Standardní limit je sice 15 %, v předchozích letech se však výjimečně zvýšil na 30 % kvůli koronaviru a válečnému konfliktu na Ukrajině. Vyšší limit zůstává i pro odpočet z příjmů za rok 2023.

Jestliže jde o společný dar manželů (ze společného jmění), může daňový odpočet uplatnit buď jenom jeden z nich, respektive každý poměrnou část. Limity se posuzují u každého z manželů zvlášť.

Podmínky pro právnické osoby

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění maximálně do výše 10 % (pro zdaňovací období od 1. 3. 2022 do 29. 2. 2024 platí navýšení limitu na 30 %) z již sníženého základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. Pozor na to, že v případě právnické osoby nejde o úhrnnou hodnotu všech darů dohromady, ale o hodnotu každého jednoho daru.

Ještě jste nedarovali – a přemýšlíte o tom?

Neváhejte. Darování peněžních či jiných příspěvků neziskovým organizacím je efektivní způsob, jak snížit své daňové závazky. Tato forma podpory neziskového sektoru zároveň přináší sociální a humanitární přínosy, které mají pozitivní dopad na celou společnost. Proto se nemusíte bát začít dary dávat, respektive darovat více, než jste byli dosud zvyklí. Vaše šlechetnost jde totiž ruku v ruce s možností snížení Vašeho daňového základu. Přejeme Vám co nejlepší pocit z dobře nasměrovaného daru – a zároveň Vám za něj děkujeme.