Cévky pro čistou intermitentní katétrizaci

Inkontinence moči je nedílným následkem poškození míchy. Proto téma kvality a dostupnosti inkontinenčních pomůcek pro spinální pacienty patří mezi zásadní. Bohužel situace na trhu s katetry nebyla dlouhodobě uspokojující, proto (Svaz paraplegiků) Česká asociace paraplegiků – CZEPA opakovaně toto téma řešila.

2010–2012

Do července 2010 byla mužům i ženám na nepotahované katétry (s nezbytnou aplikací gelu) poskytována 100% úhrada. Potahované katétry (již s nanesenou vrstvou gelu) byly hrazeny mužům i ženám ve výši 75 % (25 % spoluúčast uživatele). 

Od července 2010 byly mužům i ženám nepotahované katétry hrazeny ve výši 75 % (gel byl hrazen také ve výši 75 % ceny) a potahované katétry byly ze 75 % hrazeny pouze mužům. Ženám nad 15 let nebyly potahované katétry hrazeny vůbec. Svaz paraplegiků na podněty členek organizace reagoval a dal legislativní podnět na změnu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

V dubnu 2012 novela zákona č. 48/1997 Sb. umožnila 100% úhradu katetrů pro čistou intermitentní katetrizaci pro muže i ženy v maximálním limitu 150 ks/měsíc (průměrně 5 ks/den) jak pro nepotahované, tak pro potahované katetry. Uvedení změny zákona do praxe předepisujících specialistů nebylo zcela hladké, v ojedinělých případech bylo potřeba práva pacientů podpořit vyžádaným podpůrným stanoviskem České urologické společnosti (ČUS). Na základě žádosti Svazu paraplegiků o podporu aktivně vyzvala ČUS revizní lékaře pojišťoven, aby postupovali dle metodiky a schvalovali 100% úhradu katetrů.

2014–2015

Asociace CZEPA připravila pro své klienty a členy začátkem roku 2014 dotazník na téma limity cévek pro katetrizaci. Celkem jsme získali odpovědi od 139 osob s poškozením míchy. 75,5 % respondentů uvedlo, že zákonem stanovený limit 150 ks cévek na měsíc je pro ně nedostačující. 85% respondentů uvedlo zdravotní komplikace, kvůli kterým užívali průměrně 1–2×/rok antibiotika, 46 respondentů bylo vzhledem k urologickým komplikacím hospitalizováno. CZEPA díky výsledkům dotazníkového šetření získala podklady pro osobní jednání se zástupci České urologické společnosti. 

Česká urologická společnost provedla v průběhu roku 2014 vlastní dotazníkový průzkum, jehož výsledky – uveřejněné v časopise Helios – potvrdily potřebu navýšení počtu katetrů pro čistou intermitentní katetrizaci nad současný limit v průměru 5 ks/den. Zástupci asociace CZEPA a České urologické společnosti se domluvili, že obě organizace budou o legislativní zvýšení limitu dalšími kroky usilovat. 

2017–2019

Asociace CZEPA, zastoupená specialistkou na spinální problematiku, paní Zdeňkou Faltýnkovou, byla v říjnu 2017 zvolena členskou pacientskou organizací Pacientské rady – poradního orgánu při Ministerstvu zdravotnictví ČR. Díky členství Z. Faltýnkové v odborných skupinách Pacientské rady a jejímu úsilí, podpořenému spoluprací s odbornými lékařskými společnostmi, se podařilo v novele zákona č. 48/1997 Sb. uzákonit od 1. 12. 2019 počet 210 ks katetrů na měsíc, tj. průměrně 7 ks/den.