CZEPA členem Pacientské rady při MZ ČR

Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku, byla 6. října 2017 jako zástupkyně České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. jmenována ministrem zdravotnictví ČR členkou Pacientské rady. Pacientská rada je ustanovena jako stálý poradní orgán při Ministerstvu zdravotnictví ČR.  Pravidelná setkávání a odborné diskuze v pracovních skupinách usnadní hájení práv pacientů ve vnitřním připomínkovém řízení u projednávané legislativy i celkovou komunikaci s ministerstvem. Rada má 24 členů a zvolené organizace musely splnit přísná kritéria (např. většinový podíl pacientů v organizaci, aktivní činnost v oblasti hájení práv, existence minimálně 12 měsíců). Nominaci České asociace paraplegiků – CZEPA podpořilo ParaCENTRUM Fenix, z.s. a Centrum Paraple, o.p.s. Velmi si vážíme členství asociace CZEPA v Pacientské radě. Je mnoho témat, o jejichž změně bychom rádi jednali a proto věřím, že je to přímá cesta, která významně usnadní prosazování práv klientů s poškozením míchy v široké oblasti zdravotního systému. řekla Alena Jančíková, ředitelka asociace. Tisková zpráva MZ ČR a seznam členů Pacientské rady zde.