Informace o bydlení pro tetraplegiky

Smlouva se zájemci o bydlení je uzavírána maximálně na dva roky. Při nástupu podnájemce skládá kauci 15.000 Kč a předkládá kopii uzavřené smlouvy pojištění odpovědnosti za provoz domácnosti. 

CZEPA asistenční službu neposkytuje!

Sociální pracovnice asociace nabízí bezplatné sociální poradenství, včetně kontaktů na poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. CZEPA dále nabízí konzultace při nácviku soběstačnosti pod vedením spinální specialistky Zdeňky Faltýnkové.

Cílem tohoto typu bydlení je zprostředkovat tetraplegikům bezpečný prostor, ve kterém budou schopni žít samostatně, budou si zvyšovat svoji soběstačnost a budou si schopni sami nastavit, zajistit a koordinovat potřebnou asistenci.

Povinností účastníka projektu je aktivní spolupráce na řešení jeho stabilní bytové situace v průběhu trvání podnájemní smlouvy.