Peer mentor

KDO JE PEER MENTOR?

Vozíčkář, který už je delší dobu po úraze, naučil se s handicapem aktivně žít a má chuť pomáhat lidem, kteří jsou po úraze teprve krátce a potřebují se v nové životní situaci zorientovat. Peeři dovedou pomoct a poradit v praktických záležitostech, někdy takových, které by se handicapovanému nechtělo probírat například s rodiči nebo lékařem. Často je ale také jejich hlavním úkolem naslouchat, vyjadřovat podporu, sdílet emoce.

Peer mentor a nový vozíčkář by měli být stejného pohlaví, podobného věku a odpovídající diagnózy (para/ tetraplegie). Peer pracuje také s rodinnými příslušníky a blízkými nových vozíčkářů, kteří o ně pečují.

Peeři úzce spolupracují s odborníky (sociální pracovník, psycholog, spinální specialistka), kteří jim poskytují konzultace. V případě potřeby odborné intervence mohou klienty převzít.

KDO JE KLIENTEM PEER MENTORINGU?

Klienty peer mentoringu mohou být vedle nových vozíčkářů krátce po úraze nebo jiném poškození míchy i pacienti, kteří jsou na vozíku delší čas, ale zatím nejsou aktivní a na postižení se neadaptovali. Peer mentoři nové vozíčkáře aktivně vyhledávají na spinálních a spinálně rehabilitačních jednotkách, v Centru Paraple a ParaCENTRU Fenix.

KDY ZAČÍNÁ A KONČÍ PRÁCE PEER MENTORA?

Peer mentor začíná pracovat s novým vozíčkářem ideálně už v době, kdy mu končí základní rehabilitace v rehabilitačním ústavu a přesouvá se do domácího prostředí. Peer mentor pracuje s klienty v jejich regionu a komunitě. Práce končí v okamžiku, kdy je situace klienta stabilizovaná, klient je aktivní, na cestě k maximální samostatnosti, v stabilizovaném psychickém stavu, má uspokojivě vyřešeno bydlení a asistenci, pokud je potřebná a zajištěné dávky a příspěvky… 

JAK PEEŘI PRACUJÍ S HANDICAPOVANÝMI?

 • Podporují vozíčkáře v úsilí se adaptovat na postižení, být aktivní.
 • Podporují v rovině emocionální, rovině naslouchání, sdílení zkušeností, emocí a vyrovnávání se s nimi.
 • Poskytují praktickou pomoc – instruktáž provádění denních aktivit u handicapovaného doma, instruktáž pro asistující osoby, aby byly schopny pomáhat efektivně a v minimálním nutném rozsahu, prevence zdravotních komplikací.
 • Pomáhají s výběrem a užíváním kompenzačních pomůcek.
 • Radí ohledně bezbariérových úprav domova a pracovního či školního místa.
 • Informují handicapovaného a jeho rodinu o dostupné  lékařské a rehabilitační péči v regionu
 • Motivují a aktivizují handicapovaného, aby se vrátil ke studiu nebo do zaměstnání.Pomáhají při hledání nové práce či školy. Zprostředkovávají důležité kontakty na všechny možné relevantní instituce, specialisty atd.
 • Vyznají se v podmínkách zaměstnávání osob s handicapem, mají přehled o zaměstnavatelích v regionu, o aktuálně volných místech. , Povzbuzují člověka po úrazu, že může být stále aktivním rodičem, platným i ekonomicky aktivním členem rodiny.
 • Pomáhají klientovi vyřešit příspěvek na péči, invalidní důchod a jiné potřebné dávky.
 • Poradí kde získat finanční prostředky na bezbariérové úpravy nebo kompenzační pomůcky.
 • Řeší s klientem otázku finanční gramotnosti, aby nedocházelo k zadlužování kvůli ztrátě příjmu a nárůstu nákladů v souvislosti s postižením.
 • Povzbuzují klienta, aby zůstal součástí původní komunity rodiny, přátel, kolegů atd.
 • Zprostředkovávají kontakt s jinými vozíčkáři v komunitě, se kterými by si klient mohl rozumět (podobná profese, vzdělání, zkušenosti či záliby).

JAK PRACUJÍ S RODINOU A BLÍZKÝMI?

 • Pomáhají nejbližším celou situaci přijmout a naučit se efektivně o blízkého pečovat  při zachování kvalit života pečujícího a chodu celé rodiny, případně zprostředkují  kontakt s jinými pečujícími osobami, které již mají delší zkušenosti.
 • Ukážou asistenční techniky, pomohou vybrat asistenční pomůcky a nastavit odpovídající míru asistence.
 • Předají komplexní informace potřebné ke kompetentní přímé péči i k využití dostupných podpůrných služeb a prostředků, informace o respitních službách a zařízeních v regionu, pomohou tyto služby zajistit.
 • Vysvětlí, jak zároveň poskytovat potřebnou péči, ale i stimulovat člověka po úrazu k aktivitě a nastavit vše tak, aby nebyly pečující osoby přetíženy.