Laboratoř správného sezení

Disponujeme přístrojem CONFORMat Systém od firmy Tekscan pro mapování rozložení tlaku (pressure mapping) pod sedacími partiemi uživatelů vozíku a nabízíme klientům toto měření v rámci projektu Laboratoř zdravého sezení, a to zejména v rámci nejrůznějších programů a seminářů, v případě volné kapacity však i individuálně. Přístroj je nezbytnou pomůckou k ověření správného nastavení vozíku včetně výběru typu zádové opěrky či typu sedacího polštáře. Všechna tato opatření chrání uživatele vozíku před vznikem dekubitů – prosezenin.  Zdánlivě jednoduchá a přenosná poduška s mnoha senzory se umístí na sedací polštář, klient se posadí tak, jak je zvyklý a díky propojení s počítačem příslušný software vyhodnotí bodové rozložení tlaku pod sedacími partiemi či zády. Přístroj diagnostikuje špatné rozložení tlaku i počínající prosezeninu, která není ještě patrná, slouží k prevenci a nepřímo i k terapii, kdy pomůže přesně nastavit sedací část vozíků a díky tomu stimulovat rozvoj nových  funkcí a dovedností.