Naši partneři

FINANČNÍ PODPORA

PODPORA ODBORNÝCH SLUŽEB PRO VOZÍČKÁŘE

PEER MENTORING – AKTIVIZAČNÍ PROGRAM PRO VOZÍČKÁŘE S PORANĚNÍM MÍCHY A JEJICH PEČUJÍCÍ

TRÉNINKOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO VOZÍČKÁŘE PO PORANĚNÍ MÍCHY – HVĚZDNÝ BAZAR

PODPORA PROJEKTŮ VOZEJKOV A VOZEJKMAP

PODPORA PROJEKTU BANALFATAL!

PODPORA PROJEKTU STARTOVACÍ BYDLENÍ

POSKYTNUTÍ SLUŽBY SAMEPAGE

SPOLUPRÁCE

MEDIÁLNÍ PODPORA