Nemocenská pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III.

Podle platného znění § 28 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se nemocenské poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce. CZEPA toto ustanovení považuje za diskriminační. Cílem legislativní změny je zrušit § 28 uvedeného zákona, který pro pracující poživatele invalidního důchodu ve III. stupni a starobního důchodu stanovuje zkrácenou dobu výplaty nemocenské.

V průběhu roku 2017 problematiku na podnět CZEPA posoudil Úřad veřejného ochránce práv. Ombudsmanka, paní Mgr. Anna Šabatová, PhD., po podrobném prozkoumání legislativy i zahraničních zkušeností ve svém dopise mimo jiné uvedla: S přihlédnutím k výše uvedenému lze mít za to, že právní postavení příjemců starobního a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně v oblasti nemocenského pojištění je výrazně nevýhodnější oproti právnímu postavení osob, které nejsou příjemci zmíněných důchodových dávek, a jsou dočasně práce neschopné po dobu delší 70 dnů.

Do budoucna je CZEPA připravena usilovat o změnu zmíněného legislativního ustanovení.