Ocenění

2012

Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku, získala Cenu ministra zdravotnictví ČR. 

Fyzioterapeutka a ergoterapeutka, která celý profesní život pomáhá vozíčkářům, zejména lidem ochrnutým po poškození míchy, 3. prosince 2012 převzala Cenu ministra zdravotnictví ČR za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů.

2013

Alena Jančíková, ředitelka CZEPA, převzala devatenáctou Cenu Olgy Havlové.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje od roku 1995 Cenu Olgy Havlové lidem se zdravotním handicapem, kteří se se svým postižením dokázali nejen vyrovnat, ale aktivně pomáhají druhým. Autorem bronzové sochy Povzbuzení je Olbram Zoubek.

Projekt VozejkMap získal ocenění:

  • Nejlepší internetový projekt 2013 v soutěži Fóra dárců „Být vidět“
  • 2. místo a zvláštní cenu Nadace Vodafone v soutěži Fondu Otakara Motejla „Společně otevíráme data“

2015

Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku, získala ocenění Křišťálový kamínek.

Dne 7. října 2015 udělila Asociace TRIGON během slavnostního večera Evropských dnů handicapu v Ostravě Zdeňce Faltýnkové ocenění Křišťálový kamínek – v kategorii ocenění osobnosti za dlouhodobou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie.

Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA obdržela Stříbrnou pamětní medaili Senátu ČR.

Senát ČR uděluje od roku 2007 Stříbrné pamětní medaile významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi.

Projekt VozejkMap získal ocenění Nadace Vodafone – Cena Rafael za využití ICT inovativním způsobem, s dopadem na zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením.

2019

Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku, získala ocenění Centra Paraple.

Na galavečeru k 25 letům Centra Paraple a 30 letům CZEPA obdržela cenu i Zdeňka Faltýnková za vznik rehabilitačního a informačního Centra Paraple v roce 1994.