Páteř a mícha

PÁTEŘ

Páteř (columna vertebralis) řadíme mezi jednu z nejdůležitějších a nejpružnějších částí lidského těla. Páteř je jakýmsi „spojovatelem“ mezi jednotlivými částmi těla. Na páteř je napojena hlava, horní a dolní končetiny a spolu s hrudníkem a dutinou břišní nese a chrání všechny důležité orgány v těle.

Páteř je tvořena celkem z 34 obratlů – z toho je:

  • 7 krčních, vertebrae cervicales (C1–C7)
  • 12 hrudních, vertebrae thoracicea (Th1–Th12)
  • 5 bederních, vetrebrae lumbales (L1–L5)
  • 5 obratlů křížových, vertebrae sacrales (S1–S5)
  • 4–5 rudimentálních obratlů kostrčních, vetrebrae coccygeae (Co)

V každém úseku páteře mají obratle charakteristický tvar a velikost. Křížové obratle srůstají v křížovou kost, os lacrum, a obratle kostrční v kostrč, os coccygis.

MÍCHA

Mícha začíná na úrovni prvního krčního obratle a končí na úrovni druhého bederního obratle. Tělo obratle a oblouk obratle tvoří páteřní kanál, kterým mícha prochází. Každý obratel páteře má možnost pohybu. Proti nadměrnému pohybu páteře chrání tvar obratle a silné svaly a vazy, které běží podél páteře.

Z míchy vychází mezi jednotlivými obratli 31 párů míšních nervů, které se spojují s jednotlivými částmi těla. Nervy na pravé straně míchy inervují pravou polovinu těla a obráceně. Senzitivní nervy informují díky čidlům v kůži a vnitřních orgánech míchu o tom, co tělo cítí. Ta přenáší informace do mozku. Mozek vysílá informace zpět do míchy, která je přenáší míšními nervy dále do svalů. Tímto způsobem mozek ovlivňuje svalovou činnost.