Potvrzení o daru

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. Kontaktujte fundraising@czepa.cz. V e-mailu uveďte jméno a příjmení, adresu, datum odeslání daru a částku.

Jak lze využít potvrzení o daru

1) Fyzické osoby 

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.    

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. 

2) Právnické osoby 
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA je osvobozena od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. 

Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.