Přiznání příspěvku na péči v době hospitalizace

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. obsahoval v souvislosti s příspěvkem na péči ustanovení § 26, odst. 1, písm. b): „Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na dobu, na kterou je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k hospitalizaci provedeno sociální šetření.“

V případech dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jsou žadatelé o příspěvek dlouhodobě hospitalizovaní. Výše uvedené ustanovení zákona řízení o přiznání příspěvku na péči prodlužovalo a zdravotně postižení žadatelé si bez přiznaného příspěvku nemohli zajistit sociální služby dle svých potřeb. Česká asociace paraplegiků – CZEPA v roce 2014 iniciovala vznik Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy. Tato expertní skupina se problematickým § 26 zákona o sociálních službách dlouhodobě zabývala a Národní radě osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) předložila prvotní návrh na změnu zákona.

CZEPA ve spolupráci s NRZP ČR dosáhla změny novelou zákona č. 108/2006 Sb. od 1. 8. 2016.