Reakce psychiky

V prvních měsících po poškození míchy běžné prožívání negativních pocitů, jako je hněv, lítost, strach, deprese, neschopnost uvěřit tomu, co se stalo. Jsou to normální reakce na prožité trauma. Ve většině případů se intenzita těchto pocitů postupně snižuje. Člověk začíná přijímat to, co se stalo, získává novou kontrolu nad svým tělem a své místo mezi ostatními lidmi a naučí se žít s míšním poškozením.

Aby člověk citově zvládal následky míšní léze, měl by:

  • se dozvědět se co nejvíce o svém stavu a o míšním poškození; 
  • akceptovat, že je normální cítit negativní emoce
  • mluvit s někým o svých pocitech (lékař, psycholog, rehabilitační pracovník, rodina, přátelé, jiná osoba po poranění míchy apod.). Je dobré být upřímný ve vyjádření svých pocitů a obav
  • zůstat aktivní fyzicky i mentálně, dělat oblíbené věci, zkoušet  věci nové
  • se rozhodnout  pokračovat v životě i s poškozením míchy

Porozumět svým pocitům a emocím a naučit se je zvládat je stejně důležité jako léčení a rehabilitace včetně cvičení a nácviků soběstačnosti v běžných denních činnostech. Zdravotničtí pracovníci pomáhají vysvětlováním následků  poškození míchy a informováním o dalším postupu v rehabilitaci. Lékař a psycholog by měli nabídnout podporu a být těmi, se kterými si člověk po poškození míchy může promluvit o svých pocitech.

Je zde ale také potřeba podpory rodiny a přátel. Ochrnutý člověk potřebuje vědět, že je přijat zpátky do komunity. Potřebuje získat pocit, že může vést hodnotný život. Potřebuje porozumět tomu, co se stalo a jaké to má důsledky pro jeho tělo. Potřebuje zjistit, které věci zvládne udělat sám a ke kterým potřebuje pomoc druhých.

K tomu, aby člověk zvládl citovou a emoční reakci po poškození míchy, je třeba sáhnout až na dno svých sil, najít si další cíle, jejichž dosažení je motivací. Přesto je k tomu zapotřebí delší čas.