Sociální šetření při příspěvku na péči

V průběhu let 2014–2015 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR scházela odborná pracovní skupina, které se pravidelně účastnily i sociální pracovnice asociace CZEPA. Předmětem jednání bylo připomínkování normativní instrukce k provádění sociálního šetření, dále se také projednávaly podněty v rámci připravované novely zákona o sociálních službách. Odborné pracovnice asociace CZEPA v průběhu jednání tlumočily praktické zkušenosti z poskytovaného odborného sociálního poradenství. Výstupem jednání bylo zpracování Instrukce k provádění sociálního šetření (pro příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením) č. 5 a 6/2015 MPSV ČR.