Zdeňka Faltýnková

Zdeňka Faltýnková patří mezi zakládající členy Svazu paraplegiků (nyní Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.), je zakladatelkou rehabilitačního programu v Centru Paraple. Mimo jiné je členkou Unie fyzioterapeutů ČR a České společnosti pro míšní léze ČLS JEP; zakladatelkou klinické zájmové skupiny Fyzioterapie míšní léze při UNIFY; dlouhodobě se podílí na vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví v oborech fyzioterapie a ergoterapie. Jako pracovnice v sociálních službách provádí depistáž nových klientů s poškozením míchy, zejména ve zdravotnických zařízeních s aktivním poskytováním poradenství a nabídkou pomoci.

Pravidelně pořádá tematické odborné konference a věnuje se edukační činnosti a tvorbě edukačních materiálů. Je také autorkou několika edukačních publikací a DVD určených klientům s poškozením míchy.

Za mimořádné zásluhy v oblasti péče o osoby ochrnuté po poškození míchy v České republice získala Výroční cenu ministra zdravotnictví za rok 2012 a v roce 2015 ocenění Křišťálový kamínek za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie. V roce 2021 získala Z. Faltýnková prestižní ocenění Rady ergoterapeutů evropských zemí za mimořádný přínos oboru ergoterapie v rámci evropského regionu.