Zdravotní péče

Okamžitě po úrazu páteře a míchy musí být zraněný  hospitalizován na oddělení, které se zabývá operativou páteře. Spondylochirurgický nebo neurochirurgický tým by měl ihned rozhodnout o případném operačním zákroku. 

Po stabilizaci stavu je pacient přeložen na spinální jednotku, kde je prováděna intenzivní rehabilitace a nácvik ovládání močového měchýře a stolice, péče o kůži a řešení případných komplikací, které se v časné fázi po úrazu mohou objevit. 

Po 2–3 měsících pak nastoupí do rehabilitačního ústavu, kde pokračuje v rehabilitaci se zaměřením na dosažení nejvyšší možné úrovně soběstačnosti vzhledem k výšce poranění.

V této fázi je mimořádně důležité, aby jej přátelé a rodina akceptovali, povzbuzovali, respektovali a začlenili do dění kolem sebe.