Aktuality

Pomohli jsme…po nehodě zrušit vratku příspěvku

Po nehodě

Pan Zbyněk dostal příspěvek na auto, o které nezaviněnou dopravní nehodou přišel. Úřad práce oprávněně vymáhal vratku příspěvku ve výši přes 95 000 Kč. CZEPA pomohla využít možnost zákona, aby „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ byla vratka odpuštěna. Už mnoho let se pan Zbyněk pohybuje na vozíku. Na malém městě...

Číst dále >>

CZEPA v číslech za rok 2021

Máme být právem na co pyšní! Dosáhli jsme v podpoře svých klientů – vozíčkářů po poranění míchy nejvyšších hodnot za svou historii. Přesvědčte se...

Číst dále >>

Pomohli jsme… poskytovat kvalitní služby a hájit práva lidí s poraněním míchy

Pomohli jsme

Asociace CZEPA poskytuje celou řadu služeb. Navíc systémově hájí práva celé komunity. Lidí s poškozením míchy přibývá každý rok několik stovek. Jde o silnou komunitu osob, které se pohybují na vozíku a řeší mnoho obtíží ve zdravotní a sociální oblasti, se zajištěním kompenzačních pomůcek, se získáním informací, zapojením do pracovního procesu i...

Číst dále >>

Diskuze o bezbariérovosti

Dne 6.12. 2021 se ředitelka CZEPA Alena Jančíková zúčastnila veřejné diskuze o přístupnosti kultury pro lidi se specifickými potřebami. Otevřeně hovořila o tom, že se nedodržuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zájmy památkové péče se nadřazují nad tuto vyhlášku a provozovatelé veřejných prostor...

Číst dále >>

Expertní skupina sociálních pracovníků – online setkání listopad 2021

Expertní skupina on-line

Pro zhoršení epidemické situace se i 15. setkání expertní skupiny sociálních pracovníků uskutečnilo 26. listopadu 2021 online. Ani tato forma však nebránila sdílení aktuálních novinek na jednotlivých pracovištích spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů a organizací, které podporují klienty s poraněním míchy a jejich blízké a diskuzi nad aktuálními legislativními změnami. Zúčastněných...

Číst dále >>

Postih za neoprávněné parkování na vyhrazených místech pro OZP

Od ledna 2022 vejde v platnost dvoubodový postih za neoprávněné parkování na vyhrazených místech. Dlouhodobě asociace CZEPA upozorňuje neoprávněné parkování na vyhrazených parkovacích místech osobami bez zjevného zdravotního handicapu a na související zneužívání parkovacích karet pro osoby se zdravotním postižením. Alena Jančíková, ředitelka CZEPA, kvůli tomuto tématu iniciovala řadu jednání s úředníky,...

Číst dále >>

Pomohli jsme… zvrátit nesprávné úřední rozhodnutí

Pomohli jsme… zvrátit nesprávné úřední rozhodnutí

zdroj foto: archiv Martiny Henrichové „Jmenuji se Martina Henrichová, jsem na vozíku od roku 2013 s diagnózou kvadruplegie. Od počátku pobírám příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti. Během osmi let, kdy jsem na vozíku, dvakrát došlo k opětovnému posouzení, vždy na IV. stupeň. Při posledním posuzování v červenci roku...

Číst dále >>

První volební období Pacientské rady končí. CZEPA usiluje o nový mandát.

Zdroj foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR V období 2017 – 2021 zastupovala Zdeňka Faltýnková, spinální specialistka asociace CZEPA, cílovou skupinu pacientů s poraněním míchy v Pacientské radě, poradním orgánu Ministerstva zdravotnictví ČR. V druhém volebním období je připravena zúročit své zkušenosti a dál hájit práva a zájmy spinálních pacientů. Nedostatek cévek...

Číst dále >>