Příspěvek na automobil nebude znevýhodňovat pracující OZP

Příspěvek na automobil

Tisková zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z. s.; Praha 16. 9. 2019

Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v rámci tohoto příspěvku. Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České asociace paraplegiků – CZEPA.

O výši příspěvku na pořízení motorového vozidla pro zdravotně postižené, kteří pro něj splňují zákonná kritéria, rozhoduje výše příjmů postiženého a osob s ním společně posuzovaných vzhledem k násobkům životního minima. Do příjmů se počítá mj. i invalidní důchod. Dosud jednotlivci stačí součtem invalidního důchodu a mzdy překonat osminásobek životního minima (27 280 Kč), aby došlo ke krácení příspěvku, jehož maximální výše je 200 000 Kč. Vyšší výdělek znamená větší krácení.
Od března 2020 sice zůstane mechanismus výpočtu stejný, ale částka se bude snižovat teprve od šestnáctinásobku životního minima. Limit příjmu 54 560 korun u jednotlivce umožní pobírat mzdu pohybující se okolo průměru a s ní invalidní důchod a neztratit nárok na příspěvek v plné
výši. Novelou se do značné míry vyřeší stávající demotivující situace, kdy jsou velice přísně posuzovány příjmy postiženého a jeho rodiny a ekonomicky aktivním je příspěvek krácen. Automobil přitom pracující vozíčkář potřebuje naléhavěji než nepracující. Za vhodným
pracovním místem musí totiž často dojíždět desítky kilometrů. V kalendářním roce 2018 byl příspěvek na pořízení motorového vozidla vyplacen 2 719 příjemcům.

„Být osobou se zdravotním postižením je těžká životní zkušenost. Můžeme své snahy vzdát a přežívat. Nebo sebrat všechny síly a znovu se aktivně zapojit do života. Není možné, aby ti, kteří se navzdory těžkému postižení aktivně vrací do práce, nedosáhli na maximální výši příspěvku na auto. Vždyť obvykle právě díky němu mohou do svého zaměstnání dojíždět a
odvádět tak zpět státu daně a odvody. Velmi mě těší, že se nám podařilo prosadit změny v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a upřímně děkuji paní poslankyni Olze Richterové za spolupráci,“
uvedla ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA Alena Jančíková, sama dlouholetá vozíčkářka.

Změna nastane s účinností zákona č. 228/2019 Sb. Ten novelizuje mimo jiné zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a dotkne se i příspěvku na pořízení motorového vozidla. Na plný příspěvek tak od března dosáhne například i pan V. B., vysokoškolsky vzdělaný padesátník z Prostějova. „Od roku 1991 jsem pracoval ve státní správě. V roce 2003 jsem měl autonehodu s následkem trvalé invalidity. Již začátkem roku 2004 jsem se vrátil zpět do zaměstnání, kde pracuji dodnes. Dojíždím cca 50 km tam a zpět. Můj příspěvek na automobil byl vždy krácen, naposledy jsem získal pouze 120 000 Kč z možných 200 000 Kč. Měsíční výdaje na dopravu do zaměstnání jsou cca 6500 Kč. Auto potřebuji větší a dražší, aby se mi do něj vešel vozík a vše potřebné. Cítím se být potrestán za to, že se snažím fungovat co nejsamostatněji a být platným a užitečným členem společnosti,“ uvedl v době, kdy se o novele teprve jednalo.

Kontakt pro média: Tereza Meravá, PR Manažerka
Telefon: 773 483 083
E-mail: pr@czepa.cz