Průzkum: Parkování pro handicapované se zneužívá. Počet přestupků roste

Parkování pro handicapované

Tisková zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z. s.; Praha 10. 01. 2020

Nárok na parkování na vyhrazeném parkovacím místě neznamená, že pohodlně zaparkujete. Rozsáhlé systémové problémy odhalil dotazníkový průzkum České asociace paraplegiků – CZEPA realizovaný na 412 držitelích parkovacích průkazů, v drtivé většině vozíčkářů. S tím korespondují informace od Městské policie Praha, která eviduje nárůst přestupků spojených s neoprávněným parkováním. 93,2 % respondentů průzkumu CZEPA se setkalo s tím, že na vyhrazeném místě stálo auto bez průkazu; 91,7 % respondentů je přesvědčeno, že dochází ke zneužívání parkovacích průkazů. 71 % respondentů má trvalejší problémy s parkováním.

Česká asociace paraplegiků realizovala koncem roku 2019 ojedinělý výzkum mezi zdravotně postiženými, zejména vozíčkáři, ohledně parkování.  Ze závěrů vyplynuly dva závažné, systémové problémy. Na vyhrazených místech často parkují automobily bez průkazu. Nebo automobil průkaz za sklem má, ale necestuje v něm handicapovaná osoba. Jde tedy o zneužití parkovacího průkazu.

„Městská policie eviduje nárůst přestupků spojených s neoprávněným parkováním, a to zhruba o 10 % meziročně. Neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením však nepatří mezi tzv. bodové ani zákazové’ přestupky. Řidiči jsou vynalézaví v různém zakrývání průkazů, upravování i výmluvách a vzhledem k neexistenci pro nás přístupné databáze platných průkazů je ověřování oprávněnosti parkování náročné,“ uvedl Ludvík Klema, náměstek ředitele Městské policie Praha.

Zatímco bez průkazu je přestupek evidentní, prokázat zneužití průkazu je komplikovanější. Průkazy často používají rodinní příslušníci oprávněné osoby v době, kdy není převážena, a vymlouvají se např. na její nedávné vysazení. Neexistuje také povinnost po úmrtí držitele karty průkaz vrátit. Počet průkazů je evidován jen u Ministerstva dopravy, Policie ČR nedisponuje databází platných parkovacích průkazů. Mnoho respondentů uvedlo, a ve svých materiálech to uvádí i Městská policie Praha, že se setkalo i s falzifikáty průkazu.

„Zneužívání vyhrazených míst auty bez průkazu, ale zejména zneužívání samotných parkovacích průkazů, se děje ve velké míře, a nikdo tuto záležitost systémově neřeší,“ uvedla Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA. „Sama jsem byla několikrát svědkem toho, že řidič na místě pro invalidy bez ostychu vytáhne z přihrádky průkaz, strčí jej za sklo vozidla a rychlým tempem odchází. Jakmile se jako vozíčkářka dožaduji svého práva parkování a konfrontuji se s touto osobou, má velmi pohotové argumenty, bohužel kolikrát arogantní až vulgární. Ráda bych docílila toho, aby se takováto bezohlednost trestala a nadále již neprohlubovala,“ doplnila.

Z dotazníku vyplynuly i další problémy. Například málo vyhrazených míst před zájmovými místy, úřady a nemocnicemi; malá a špatně situovaná vyhrazená místa a zejména nerespektování odstupu od parkujícího místa handicapované osoby. Vozíčkář se tak často nemůže ke svému automobilu dostat a nastoupit do něj, i když je automobil označen samolepkou s prosbou o odstup 1,2 m. A jaké je řešení? 94,7 % respondentů by vůbec neobtěžovalo, kdyby policie více kontrolovala osoby využívající parkovací průkaz. CZEPA usiluje o legislativní změny, vedoucí k nápravě situace. K té patří brzké zavedení centrální policejní databáze platných parkovacích průkazů a zejména větší vymahatelnost a kontrola těchto přestupků, k čemuž by mohlo sloužit i zavedení přestupku jako bodového.

Výběr z citací z dotazníků

U nákupních center je míst dost, problémem jsou spíš úřady, nemocnice atd. Často narážím na evidentní zneužívání průkazů například rodinnými příslušníky. Někdy je také místo pro vozíčkáře nedostatečně široké.

Vyhrazené parkoviště bývá  obsazené těmi, kdo buď průkaz nemají vůbec, nebo mají, ale tu osobu nepřepravují. Což se těžko prokazuje. Mohou říct, že dotyčného právě vysadili.

Partner je na vozíku, x krát denně řešíme auta parkující na vyhrazených místech bez průkazu, karty se falšují a zneužívají. Policie to řeší velmi mírně, pokud vůbec.

Kdykoliv přijedu na parkoviště, na více jak polovině míst pro invalidy stojí zdraví lidé s průkazem rodičů či prarodičů. Městská policie ani státní police to neřeší.

Lidé, kteří na vyhrazeném místě stojí bez průkazu, bývají někdy i arogantní a sprostí.

Průzkum CZEPA z 12/2019

Kontakt pro média: Tereza Meravá, PR Manažerka
Telefon: 773 483 083
E-mail: pr@czepa.cz