Svépomocná skupina pro ženy po poranění míchy

Svépomocná skupina pro ženy po poranění míchy

Pět dvoudenních setkání pro vozíčkářky, které by rády sdílely své „téma“, našly pochopení, sebeúctu a posílení.

Uzavřená skupina moderována dvěma terapeutkami Lucií Kašovou a Alenou Jančíkovou.

Cílem našeho setkání je: 

  • sdílení žen, které mají podobná témata
  • výměna zkušeností, poznatků a nápadů
  • podpora, pochopení a posílení
  • nabídka psychické pomoci, úlevy i naděje

Setkání budou probíhat ve formě malé skupiny (max. 8 žen). Podmínkou je absolvování všech setkání.

Místo setkávání

  • v sídle České asociace paraplegiků – CZEPA, Dygrýnova 816/8, Praha – Černý Most

Skupiny budou probíhat o víkendech (5 × 2 dny)

Rok 2020

4.–5. 4. 2020 ZRUŠENO
20.–21. 6. 2020
12.–13. 9. 2020
14.–15. 11. 2020

Rok 2021

16.–17. 1. 2021
27.–28. 2. 2021

Co nabízíme?

  • setkávání pod odborným vedením zdarma
  • zaplacené bezbariérové ubytování (5 × 1 noc) 
  • proplacená jízda (tam a zpět) z Vašeho místa bydliště
  • bezpečná skupina, kde lze otevřít všechna témata
  • dostatek času na sdílení

Pokud máte vážný zájem, napište nám do 20. 3. 2020.

Bližší informace podá a zájemce eviduje:  
Alena Jančíková
E-mailjancikova@czepa.cz
Telefon: 608 124 252

Těšíme se na Vás

Lucie a Alena

Projekt je financován Evropskou unií.

Název projektu: Peer mentoring – aktivizační program pro vozíčkáře s poraněním míchy a jejich pečující
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006270