V Karlíně otevřeme novou pobočku Hvězdného bazaru

CZEPA provozuje již sedmým rokem charitativní obchod Hvězdný bazar v Jungmannově ulici, který zároveň slouží jako tréninkové pracoviště pro vozíčkáře po poranění míchy. Od začátku projektu jsme pomohli již 25 klientům, kteří kvůli svému handicapu nebyli schopni najít práci. Díky naší systematické podpoře se nám podařilo dodat klientům zpět ztracené sebevědomí, praxi, soft skills a v neposlední řadě zprostředkovat pracovní místo na otevřeném trhu práce.

V současné době máme jedinečnou příležitost rozšířit naši působnost a otevřít novou pobočku Hvězdného bazaru, čímž vytvoříme 5 nových pracovních míst pro vozíčkáře. Prostory se nám podařilo sehnat v lokalitě Praha – Karlín, která má v současné době velký růstový a obchodní potenciál. Interiér je navržen tak, aby byl zcela bezbariérový a koncepčně zapadá do stylu výše zmiňované lokality.  

Název projektu: Hvězdný bazar – tréninkové zaměstnávání vozíčkářů
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/19_105/0014873  
Projekt je financován Evropskou unií.