Legislativní změny od 1. 3. 2020

Škoda Handy

Od 1. března 2020 platí novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.) a související vyhlášky (č. 388/2011 Sb.). Zásadní změnu pro cílovou skupinu osob s poškozením míchy (a další zdravotně postižené) prosadila Alena Jančíková, ředitelka CZEPA. Týká se příspěvku na motorové vozidlo. Proces žádosti zůstává stejný – co se mění, je zvýšení násobků životního minima, vůči kterým se posuzuje příjem žadatele a společně posuzovaných osob. Novinka umožní získat příspěvek ve výši 200 000 Kč i těm, kteří přes nepříznivý zdravotní stav pracují (často právě dojížděním do zaměstnání svůj automobil opotřebovávají), tedy i těm, jejichž příjem (a příjem společně posuzovaných osob) je nižší nebo roven šestnáctinásobku životního minima. Nadále platí, že příjem ve výši sedmnáctinásobku, osmnáctinásobku atd. životního minima vede k přiznání nižší částky příspěvku. Podrobněji jsme o uvedené změně informovali v článku na síti Vozejkov.cz.

V této souvislosti je třeba upozornit také na to, že od 1. dubna 2020 bude nařízením vlády zvýšeno životní a existenční minimum, přesné částky uvádí tisková zpráva MPSV ČR. Na částky životního minima nahlížíme tak, že buď se jedná o jednotlivce (žadatel, který žije sám, bez osob blízkých), nebo jde o rodinu, kdy žadatel je „první osoba v domácnosti“ a další osoby jsou „druhá a další osoba v domácnosti“; děti mají stanovené částky podle svého věku.  Pokud si chcete orientačně spočítat výši vašeho příspěvku,  budete-li žádat o příspěvek na motorové vozidlo v březnu t.r., je třeba zohlednit zvýšené násobky stávajících částek životního minima; pokud budete žádat v dubnu a později, bude třeba vzít na vědomí jak zvýšené násobky, tak zvýšení částek životního minima.

Další změny jsou v novém zařazení zdravotních stavů interní povahy, které způsobují těžké omezení pohyblivosti (jde zejména o přesně specifikovaná srdeční a plicní onemocnění), kteří budou moci žádat o příspěvek na stanovené zvláštní pomůcky.

V případě nejasností se můžete obrátit na sociální pracovnice asociace CZEPA Bc. Hanu Sixtovou a Moniku Kupkovou, DiS.